Strona BNP Paribas Real Estate wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies,
zgodnie z polityką prywatności i ustawieniami przeglądarki. 

Aktualności

 

 

19 kwietnia 2017

Europa: Wolumen inwestycji zagranicznych w roku 2016 spadł o 19%

11

Proces ożywienia gospodarczego w strefie euro nadal trwa. Pomimo spowolnienia w połowie roku PKB utrzymał na przestrzeni całego roku 2016 stałe tempo wzrostu na średnim poziomie 1,7%. Przewiduje się, iż w roku 2017 PKB doświadczy wzrostu na poziomie blisko 1,5%, co stanowić będzie niewielki spadek w porównaniu z rokiem 2016 wynikający z niepewnej sytuacji politycznej na szczeblach krajowych i pewnych mniej korzystnych kluczowych uwarunkowań gospodarczych (m.in. surowce, inflacja, ceny ropy oraz stopy procentowe).

W roku 2016, po rekordowym roku 2015, europejski rynek inwestycyjny odnotował 10% spowolnienie z wynikiem 230 md euro, gdzie spadł również udział inwestycji transgranicznych. Etienne Prongue, Dyrektor, International Investment Group, BNP Paribas Real Estate, wyjaśnia: „Jedną z mocnych stron europejskiego rynku nieruchomości komercyjnych była zawsze ilość przepływającego pomiędzy rynkami oraz napływającego do Europy kapitału. Po osiągnięciu rekordowego poziomu w roku 2015 udział inwestycji transgranicznych w całkowitym wolumenie transakcji zawartych w roku 2016 spadł do poziomu 48%, jednakże wynik 110 mld euro jest nadal trzecim najwyższym wynikiem osiągniętym na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat”. 

12

Wśród inwestorów zagranicznych najsilniej representowani byli inwestorzy europejscy (41%), gdzie wolumen zawartych przez nich transakcji osiągnął poziom 45,8 mld euro przy w miarę równomiernym rozłożeniu na inwestorów wywodzących się ze strefy euro (51%) oraz tych spoza niej (49%).

Wolumen transakcji zawartych przez inwestorów amerykańskich spadł aż o 37% i w roku 2016 osiągnął poziom niecałych 26 mld euro. Ich udział w całkowitym wolumenie zagranicznych transakcji inwestycyjnych zawartych na rynku europejskim wyniósł jedynie 24% (w porównaniu z 31% rok temu). Wysokie ceny i niepewna sytuacja ogólna  skierowały uwagę inwestorów na kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w których wyniki utrzymały się na wysokim poziomie, natomiast na 3 najważniejszych rynkach europejskich spadły one o połowę.

Pomimo 12% spadku wolumenu inwestycji przeprowadzonych na europejskim rynku nieruchomości udział inwestorów azjatyckich w całkowitym wolumenie transgranicznych transakcji inwestycyjnych wzrósł do poziomu 11%. Są oni obecnie najważniejszymi inwestorami na rynku brytyjskim, gdzie na drugim miejscu uplasowali się inwestorzy amerykańscy.

13

„Pomimo spadku wolumenu dokonanych transakcji inwestycyjnych nie odnotowano zmian w zakresie samego uplasowania się kierunków lokowania kapitału zagranicznego” – komentuje Céline Cotasson-Fauvet, Dyrektor, Pan-European Research, BNP Paribas Real Estate. „Wielka Brytania nadal plasuje się na pierwszej pozycji wśród kierunków lokowania inwestycji zagranicznych na rynku europejskim, jednakże sam wolumen zawartych transakcji spadł o 30% ze względu na przyjętą przez większość inwestorów postawę ‘poczekamy – zobaczymy’. Rynek niemiecki ucierpiał z powodu trwającego nadal niedoboru podaży, co negatywnie wpłynęło na całkowitą wartość obrotów; wolumen inwestycji międzynarodowych spadł o 20% w porównaniu z rokiem 2015. Z kolei Francja, chociaż odnotowany tam wolumen transakcji zagranicznych był o 19% niższy w porównaniu z rokiem wcześniejszym, nadal ma 9% udział w całkowitym wolumenie europejskich inwestycji transgranicznych. Najwięcej zyskały Irlandia, Holandia oraz kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

14

Pobierz PDF

Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X