Zarządzanie finansami

Gwarancja uzyskania przychodów z nieruchomości oraz czerpanie korzyści z rzetelnej sprawozdawczości finansowej

Monitorowanie przychodów i kosztów generowanych przez nieruchomości klientów umożliwia optymalizację zwrotów z inwestycji. Dzięki wsparciu BNP Paribas Real Estate klienci uzyskują dostęp do informacji niezbędnych do sprawowania precyzyjnej kontroli finansowej oraz skutecznego zarządzania aktywami nieruchomościowymi.

TWOJE POTRZEBY

Kontrola przychodów i kosztów generowanych przez nieruchomości

Prowadzenie dokumentacji finansowej dla każdej nieruchomości w celu monitorowania generowanych przychodów i ponoszonych kosztów wymaga spełnienia szeregu warunków:

 • Skrupulatne fakturowanie
 • Ściąganie należnych opłat w datach ich wymagalności określonych w umowach
 • Przygotowywanie dokładnych zestawień rozliczeniowych i wystawianie faktur
 • Oszacowanie ryzyka spadających zwrotów i przewidywanie wahań w zakresie przychodów i kosztów
 • Szybka i staranna obsługa transakcji bankowych

NASZE USŁUGI

Prowadzenie rzetelnej dokumentacji finansowej w odniesieniu do nieruchomości klienta oraz optymalizacja przychodów i wydatków

Szczycimy się uznanym na rynku doświadczeniem i wiedzą w obszarze rachunkowości oraz finansów; sprawujemy nadzór finansowy i wykorzystujemy stosowne narzędzia w zakresie raportowania:

 • Monitorowanie finansów oraz optymalizacja przepływów finansowych z nieruchomości poprzez prowadzenie rzetelnej rachunkowości w odniesieniu do poszczególnych obiektów oraz najemców, kontrola w zakresie rachunków i uiszczania opłat z ich tytułu, przygotowywanie zestawień rozliczeniowych i wystawianie faktur, zlecanie przelewów bankowych, itp.
 • Przewidywanie potencjalnych deficytów budżetowych, uiszczanie opłat z tytułu podatków
 • Świadczenie usług w zakresie zautomatyzowanej sprawozdawczości finansowej przy wykorzystaniu efektywnych systemów informatycznych kompatybilnych z oprogramowaniem finansowo-księgowym wykorzystywanym przez klienta
 • Przedkładanie wszelkich dokumentów wymaganych przez audytorów, najemców lub organy podatkowe

TWOJE KORZYŚCI

Delegacja obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji finansowej w odniesieniu do nieruchomości klienta oraz optymalizacja przepływów finansowych

Oferujemy naszym klientom możliwość uzyskania korzyści płynących ze starannego zarządzania aspektami finansowymi, co jest możliwe dzięki:

 • Zarządzaniu aktywami klienta w sposób transparentny i umożliwiający klientowi skupienie się na jego podstawowym obszarze działalności za sprawą dogłębnej wiedzy w zakresie zagadnień związanych z rachunkową i finansową obsługą nieruchomości naszych wyspecjalizowanych doradców
 • Usługom finansowym w pełni zintegrowanym z zawartymi umowami najmu
 • Wsparciu i rekomendacjom odzwierciedlającym założenia strategii finansowej klienta ukierunkowane na wzrost poziomu przepływów finansowych 
 • Wiarygodnym danym liczbowym opracowanym w zgodzie z międzynarodowymi standardami
 • Procedurze raportowania spełniającej wymagania klienta
Twój Kontakt

Michał Pszkit

Michał Pszkit
Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami, Europa Środkowo-Wschodnia
Property Management
+48 22 653 44 00

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X