Inwestycje: zakup nieruchomości

Inwestowanie w portfel nieruchomości

Klienci poszukują transakcji o wysokiej wartości dodanej i przynoszących wysokie zyski oraz dążą do zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych portfeli nieruchomości i gwarancji zysków poprzez zakup najwyższej klasy nieruchomości. Nasz zespół dostosowuje działania podejmowane na terenie Europy i globalnie do strategii klienta.

TWOJE POTRZEBY

Skuteczna strategia inwestycyjna

W celu wdrożenia skutecznej strategii inwestycyjnej zapewniającej dostęp do najszerszego z możliwych wachlarza nieruchomości dostępnych w danej chwili na rynku należy:

 • Wzbogacić oraz zoptymalizować portfel aktywów
 • Uzyskać dostęp do szerokiej gamy możliwości inwestycyjnych (pozyskiwanie) zgodnych z założeniami strategii, co umożliwi znalezienie właściwej nieruchomości spełniającej oczekiwania klienta w zakresie zysków
 • Gromadzić wiarygodne informacje o branych pod uwagę nieruchomościach
 • Pozyskać wsparcie w zakresie przeprowadzenia szczegółowej analizy dotyczącej nieruchomości ze strony specjalisty znającego rynek
 • Zainwestować środki finansowe
 • Generować zwroty z inwestycji oraz mierzyć wpływ portfela nieruchomości na wyniki bilansowe organizacji
 • Aktywnie zarządzać umowami najmu


NASZE USŁUGI
Gwarancja osiągania zwrotów z portfela nieruchomości klienta


Oferujemy usługi w zakresie wyszukiwania odpowiednich nieruchomości umożliwiających klientom szybką realizację ich planów inwestycyjnych:

 • Przedstawienie szerokiej gamy dostępnych nieruchomości spełniających kryteria klientów w zakresie ryzyka/zwrotów
 • Badanie atrakcyjności przedstawionych klientowi nieruchomości dostępnych na rynku poprzez przeprowadzenie analizy nieruchomości porównywalnych (cena, obciążenia podatkowe, wpływ na środowisko, długoterminowy plan prac budowlanych, nakłady inwestycyjne, media, itp.)
 • Analiza wykonalności oraz opłacalności planowanej inwestycji (prognozy przepływów finansowych oraz wartości bieżące)
 • Wsparcie oraz doradztwo na rzecz klienta w zakresie doboru odpowiednich dla danej inwestycji rozwiązań finansowych
 • Identyfikacja potencjalnych partnerów (spółki joint venture, konsorcja inwestycyjne)
 • Opracowywanie oraz składanie ofert
 • Wsparcie w zakresie negocjacji do momentu zamknięcia transakcji

TWOJE KORZYŚCI
Zwrot z inwestycji w perspektywie długofalowej

Oferujemy naszym klientom możliwość uzyskania wsparcia oraz skorzystania z usług doradztwa świadczonych przez nas wysoce wyspecjalizowany zespół ds. inwestycji:

 • Doświadczenie lidera na rynku europejskim w zakresie nieruchomości usługowych
 • Wiarygodne oraz najwyższej jakości dane dotyczące sytuacji rynkowej opracowane przez nasz Międzynarodowy Dział Badań Rynkowych
 • Wsparcie ze strony działu International Investment Group skupiającego się w swej działalności na inwestorach międzynarodowych
 • Dostęp do pełnego wachlarza usług świadczonych przez wyspecjalizowany zespół w ramach całej Grupy BNP Paribas
 • Zwracanie szczególnej uwagi na zmiany w przepisach prawnych i tych odnoszących się do kwestii podatkowych, a także na regulacje w zakresie prania brudnych pieniędzy
 • Stosowanie surowych i podlegających kontroli standardów zawodowych, tak aby zagwarantować klientom świadczenie najwyższej jakości usług w ramach trwałej współpracy
Twoje Kontakty

Mateusz Skubiszewski v1

Mateusz Skubiszewski
Head of Capital Markets
Capital Markets
+48 22 653 44 00

Kontakt

Piotr Goździewicz

Piotr Goździewicz
Dyrektor, Rynki Kapitałowe, Europa Środkowo-Wschodnia
Capital Markets
+48 22 653 44 00

Kontakt

Anna Baran

Anna Baran
Head of Residential, Capital Markets, CEE
Residential
Capital Markets
+48 22 653 44 00

Kontakt

Hanna Milczarek

Hanna Milczarek
Dyrektor, Dział Rynków Kapitałowych
Investment transaction
+48226534400

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X