Usługi w zakresie ulic handlowych oraz nowych formatów handlowych

Nasz zespół świadczy usługi doradztwa w zakresie opracowywania strategii dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach handlowych, tworzenia rozwiązań wspierających procesy decyzyjne oraz wdrażania zaleceń i rekomendacji

TWOJE POTRZEBY


NIERUCHOMOŚCI NA ULICACH HANDLOWYCH, DOGŁĘBNA ZNAJOMOŚĆ RYNKU

Odnoszone przez nas w ostatnim czasie sukcesy związane z nieruchomościami zlokalizowanymi na ulicach handlowych są dowodem na to, iż rozwijający się rynek, z którym mamy obecnie do czynienia, wymaga nowoczesnego podejścia różniącego się od tradycyjnej filozofii centrów handlowych.

Mamy świadomość tego, iż jedna wizja dzielona przez wielu właścicieli nieruchomości zlokalizowanych przy tej samej ulicy może doprowadzić do zwiększenia wartości zmodernizowanych budynków oraz podniesienia poziomu dochodów operacyjnych podmiotów handlowych.

Zakładamy, iż w sektorze prezentującym tak wiele wyzwań jedynym właściwym podejściem umożliwiającym spełnienie dwóch kluczowych warunków, a mianowicie: przeprowadzenie koniecznych prac w budynku oraz stworzenie unikalnej koncepcji handlowej ukierunkowanej na działalność przy ulicy handlowej, jest świadczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

NASZE USŁUGI

WDROŻENIE Z POWODZENIEM OKREŚLONEJ WIZJI

Nasz zespół świadczy na rzecz klientów usługi wsparcia oraz doradztwa w zakresie opracowywania strategii dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach handlowych, tworzenia rozwiązań wspierających procesy decyzyjne oraz wdrażania zaleceń i rekomendacji.

 • Doradztwo w zakresie planowania ulic handlowych (stowarzyszenia wynajmujących, podmioty publiczne, plan ogólny)
 • Planowanie w zakresie najbardziej wydajnego zagospodarowania i wykorzystania obiektów
 • Usługi w zakresie pośrednictwa wynajmu oraz wynajmu ponownego 
 • Tworzenie wartości dodanej poprzez świadczenie naszych usług
 • Zarządzanie procesami związanymi z wynajmem ponownym oraz przedłużaniem umów z najemcami
 • Usługi doradztwa w zakresie procesu zakupu nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach handlowych (zarówno po stronie kupującego, jak i po stronie sprzedającego)

TWOJE KORZYŚCI

ZDAJEMY SOBIE SPRAWĘ Z TEGO, IŻ KLIENCI POSZUKUJĄ USŁUG O ZAKRESIE SZERSZYM NIŻ TYLKO POŚREDNICTWO W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI HANDLOWYCH

 • Wyspecjalizowany dział skupiający swoją działalność na ulicach handlowych i obiektach mieszanego przeznaczenia
 • Szczegółowa baza danych obejmująca 300 najważniejszych lokalizacji przy ulicach handlowych w Warszawie
 • Postrzeganie publicznych / prywatnych budynków zlokalizowanych przy najważniejszych ulicach handlowych Warszawy
 • Bezpośredni dostęp do lokalnych, niezależnych właścicieli nieruchomości
 • Wizja i synergia różnych uczestników rynku ulic handlowych
Znajdź Kluczowe kontakty

Szukanie zaawansowane


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X