Usługi na rzecz wynajmujących i deweloperów

Oferujemy naszym klientom wsparcie oraz doradztwo w zakresie kompleksowych procesów decyzyjnych, co jest możliwe dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości rynków lokalnych

TWOJE POTRZEBY


TWORZENIE WARTOŚCI DODANEJ

Prócz tradycyjnych wyzwań związanych z określeniem odpowiedniej struktury najemców oraz samym procesem wynajmu, klienci stają też przed wyzwaniami w zakresie utrzymania na odpowiednim poziomie wyników osiąganych przez dojrzałe aktywa. Jak podnieść wartość poprzez stworzenie strategii w zakresie nieruchomości? Czy wymagane jest wsparcie w procesie modernizacji lub rozbudowy obiektu? Jako że świadczymy nasze usługi w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas realizacji wcześniejszych projektów związanych ze znanymi na rynku nieruchomościami handlowymi, rozumiemy wewnętrzne wyzwania stojące przed właścicielami aktywów oraz deweloperami. Oferujemy naszym klientom usługi wsparcia oraz doradztwa w zakresie kompleksowych procesów decyzyjnych, co jest możliwe dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości rynków lokalnych. Kluczowym czynnikiem w drodze do sukcesu jest nasza umiejętność dostosowania świadczonych przez nas usług doradztwa do indywidualnych potrzeb klienta oraz fakt, iż bierzemy pod uwagę jego bieżące oraz przyszłe wymogi, ograniczenia związane z kosztami oraz dostępnym czasem, a także strategiczne oraz finansowe uwarunkowania danego projektu.

NASZE USŁUGI

DODATKOWA WARTOŚĆ PRZED WYNAJMEM

Jako firma świadcząca usługi pośrednictwa na rynku nieruchomości uważamy oczywiście, iż określenie odpowiedniej struktury najemców i proces wynajmu powierzchni handlowych podlegają usługom reprezentacji wynajmującego. Rozumiemy, iż świadczenie tych usług należy poprzedzić kompleksowymi usługami doradztwa w zakresie zagospodarowania gruntów oraz realizacji projektów dopasowanymi do indywidualnych potrzeb klienta:

 • Usługi doradztwa w zakresie planowania przeznaczenia obiektu
 • Planowanie w zakresie najbardziej wydajnego zagospodarowania i wykorzystania obiektów, optymalizacja struktury najemców
 • Usługi w zakresie pośrednictwa wynajmu oraz wynajmu ponownego 
 • Doradztwo w zakresie modernizacji, repozycjonowania oraz rozbudowy istniejących aktywów handlowych
 • Zarządzanie procesami związanymi z wynajmem ponownym oraz przedłużaniem umów z najemcami

TWOJE KORZYŚCI 


NASZE KOMPLEKSOWE DOŚWIADCZENIE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 • Dogłębna znajomość historii rynku nieruchomości handlowych na przestrzeni ostatnich 20 lat
 • Uznane na rynku umiejętności w zakresie realizacji projektów budowlanych zdobyte podczas wdrażania wcześniejszych projektów (tworzenie, modernizacja oraz rozbudowa centrów handlowych)
 • Kreatywne podejście połączone z kompetencjami w zakresie wdrażania projektów
 • Kompleksowe postrzeganie indywidualnych projektów, co umożliwia stawienie czoła pojawiającym się na co dzień wyzwaniom
 • Monitorowanie konkurencji, najbliższego otoczenia oraz rynku
 • Niezależne opinie ekspertów
 • Aktywne zarządzanie aktywami operacyjnymi
Znajdź Kluczowe kontakty

Szukanie zaawansowane


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X