BNP Paribas Real Estate Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000123245, NIP 527-113-75-93, kapitał zakładowy w wysokości 14.200.000,00 PLN.

BNP Paribas Real Estate Poland sp. z o.o. (dalej jako BNP Paribas Real Estate) oświadcza, że treści opublikowane na https://www.realestate.bnpparibas.pl/ mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Osoba zainteresowana usługami BNP Paribas Real Estate proszona jest o kontakt mailowy: office.warsaw@realestate.bnpparibas lub telefoniczny pod numerem + 48 22 653 44 00.

BNP Paribas Real Estate nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

BNP Paribas Real Estate przysługują prawa do wszystkich komponentów składających się na tę stronę internetową, w szczególności danych, projektów, grafik, fotografii i ścieżek dźwiękowych.

Zabrania się kopiowania treści niniejszej witryny internetowej w jakikolwiek sposób, w całości lub w części bez uprzedniej wyraźnej zgody BNP Paribas Real Estate.

Polityka Cookies oraz polityka dotycząca danych osobowych stanowią przedmiot osobnych procedur/informacji.

Treść strony internetowej podlega prawu obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej.

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego.

 Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest BNP Paribas Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 78. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres ochrona.danych@realestate.bnpapribas

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami korzystając z podanego wyżej adresu mailowego. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dalsze informacje na temat sposobu przetwarzania przez BNP Paribas Real Estate Pana/Pani danych osobowych w tym kontekście, a także wyjaśnienia dotyczące Pana/Pani uprawnień (włączając w to prawo do dostępu, sprostowania oraz sprzeciwu na bezpośredni marketing, a także w określonych okolicznościach prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu w stosunku do innych form przetwarzania) oraz obowiązków BNP Paribas Real Estate związanych z tym przetwarzaniem zawiera nasza Informacja w sprawie ochrony danych osobowych oraz Polityka prywatności.