TAK PRACUJEMY

Rynek inwestycyjny nieruchomości inspiruje nas do tworzenia strategii i rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby współczesnych inwestorów. Zarówno tych doświadczonych, ale też tych stawiających pierwsze kroki. Pracujemy w oparciu o autorskie podejście SIMS, które pozwala nam patrzeć na nieruchomości szerzej. Wychodzić poza ramy wszechstronnej wiedzy nieruchomościowej, ekonomicznej czy finansowej. I brać pod uwagę inne strategiczne konteksty wynikające ze zmian społecznych, komunikacji, cyfryzacji czy kultury. Do tego potrzebne są wiedza merytoryczna, doświadczenie i umiejętność łączenia we właściwej proporcji twardych i miękkich kompetencji. Dzięki temu, umiemy pracować w oparciu o:

– priorytet budowania wartości tak całych portfeli, jak i pojedynczych nieruchomości

– holistyczne analizy otoczenia rynkowego

– dobre oceny potencjałów nieruchomości w wytyczaniu i realizacji spójnych strategii biznesowych

– odpowiedzialne działania względem inwestorów, zasad zrównoważonego rozwoju i środowiska, a przede wszystkim ludzi

 

CO ROBIMY DLA NASZYCH KLIENTÓW?

Bazując na wiedzy i doświadczeniu pomagamy naszym klientom w kompleksowy sposób budować oraz rozwijać ich strategie inwestycyjne. Robimy wszystko, żeby każdego dnia mogli polegać na naszych analizach, wnioskach i rekomendacjach. Zależy nam, żeby wysoka jakość usług pomagała nie tylko odnosić biznesowe sukcesy, ale też zdobywać zaufanie. Dlatego współpracując z inwestorami naszymi priorytetami są:

– szerokie wsparcie transakcyjne w pozyskiwaniu finansowania

– reprezentację w procesach zakupu i sprzedaży nieruchomości komercyjnych i przemysłowych

– doradztwo w zakresie finansowania dłużnego (finansowanie budowy, pożyczki hipoteczne, finansowanie strukturyzowane)

– wsparcie przy restrukturyzacjach

– doradztwo w zakresie m.in.: strukturyzowanych leasingów finansowych, syndykacji strukturyzowanych produktów kredytowych, strukturyzacji i syndykacji sprzedaży oraz leasingu zwrotnego

– doradztwo z zakresie restrukturyzacji

– doradztwo w zakresie repozycjonowania oraz zarządzania aktywami poprzez integrację pionową z lokalnymi biurami BNP Paribas Real Estate