Od początku grudnia  Małgorzata Fibakiewicz pokieruje  działem powierzchni biurowych, a Justyna Magrzyk-Flemming obejmie stanowisko Head of Business Services. Nominacje  są efektem strategii firmy opierającej się na szybkim i elastycznym reagowaniu na zmieniające się potrzeby klientów, z wykorzystaniem wewnętrznego potencjału firmy.

Małgorzata Fibakiewicz jest jedną z najbardziej doświadczonych menedżerek w BNP Paribas Real Estate Poland. Przez prawie 10 lat pracy w firmie udało jej się nie tylko z sukcesami rozwijać, ale też budować działy wspierające klientów w obszarze biur, zarządzania portfelami i inwestowania w nieruchomości, a także w doradztwie strategicznym i projektach “szytych na miarę” dla różnych klientów z różnych sektorów rynku. W ostatnim czasie umacniała pozycję BNP Paribas Real Estate kierując zespołem odpowiedzialnym za zintegrowane doradztwo i rekomendacje przygotowywane dla wszystkich linii biznesowych, opierających się na badaniach, analizie danych i trendów, a także wdrażając digitalizację w obszar danych i analiz. Z początkiem grudnia Małgorzata Fibakiewicz, wykorzystując swoje doświadczenie, kompetencje i obiecujące synergie działań wewnątrz firmy i całej Grupy, przejmie stanowisko dyrektorki Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych.

Pewne ruchy w strukturze i organizacji firmy mają nas jeszcze lepiej przygotować na trudniejsze i bardziej wymagające czasy. Wiedza, kompetencje i doświadczenia Małgorzaty oraz Justyny pozwolą nam nie tylko dbać o wysoki standard usług, które oferujemy i rozwijać ich gamę, ale także odważnie i ze świeżym spojrzeniem patrzeć w przyszłość – mówi Erik Drukker, CEO BNP Paribas Real Estate Poland.

1 grudnia nową funkcję Head of Business Services obejmie Justyna Magrzyk-Flemming. W 2018 roku rozpoczęła swoją przygodę w BNP Paribas Real Estate od działu marketingu, następnie, w krótkim czasie rozwinęła dział Design Hub, który pełni funkcję wewnętrznego studia graficznego, z usług którego korzystają spółki z Grupy BNP z 8 państw w Europie Zachodniej jak również klienci firmy. Teraz obejmie również nadzór nad zespołem Business Intelligence Hub and Consultancy, którego zadaniem jest dostarczanie raportów rynkowych jak również specjalistycznych opracowań na zlecenie klientów firmy, takich jak analizy wykonalności czy analizy High & Best Use.

Małgorzata Fibakiewicz
Head of Office Agency
malgorzata.fibakiewicz@realestate.bnpparibas