Aktualności i wydarzenia

 

 

08 marca 2019

BNP Paribas Real Estate osiąga w 2018 r. przychody* w wysokości 968 mln euro

– 191 mln euro zysku przed opodatkowaniem –

Podział przychodów:  

  • 52% we Francji i 48% poza Francją (z czego 17% w Wielkiej Brytanii, 21% w Niemczech i 3% we Włoszech)
  • 77% z tytułu usług w zakresie rynku nieruchomości (Transakcje, Konsulting, Wyceny, Zarządzanie Nieruchomościami i Zarządzanie Inwestycjami) i 23% z tytułu działalności deweloperskiej na rynku komercyjnym i mieszkaniowym;
  • 37% z przychodów stałych: Konsultingu, Wyceny, Zarządzania Nieruchomościami, Zarządzania Inwestycjami oraz Obsługi apartamentów mieszkalnych.

 

Kluczowe liczby w 2018 r.: 

  • Zarządzanie Inwestycjami: ponad 1,6 mld euro nowego kapitału, na który składają się posiadane fundusze, oraz 29 mld euro aktywów zarządzanych na rynkach europejskich. 
  • Zarządzanie Nieruchomościami: przychody na poziomie 103,6 mln euro oraz portfel nieruchomości pozostających pod zarządem: 42,9 mln m2
  • Doradztwo (Transakcje, Konsulting, Wyceny): przychody w wysokości 517,7 mln euro (+25% w porównaniu z 2017 r.).
  • Deweloperski rynek nieruchomości komercyjnych: na dzień 1 stycznia 2019 r. w budowie jest 187 000 m2 powierzchni biurowych we Francji. Ogółem na zaawansowanym etapie realizacji projektu znajduje się ponad pół miliona m2 nieruchomości biurowych, w tym projekt w Lizbonie i projekt we Frankfurcie. 
  • Działalność deweloperska na rynku mieszkaniowym: wielkość sprzedaży osiągnęła 756 mln euro i rozpoczęto budowę ponad 3000 mieszkań.

 „Choć rok 2017 był najlepszym w naszej dotychczasowej historii ze względu na przychody w wysokości 811 mln euro, dwucyfrowy wzrost osiągnięty w 2018 r. oznacza pobicie kolejnego rekordu. Ten wyjątkowy okres obrachunkowy jest tym lepszy, że możliwe było uzyskanie niemal idealnej równowagi między przychodami we Francji i w pozostałych 14 państwach, w których działamy, co jest zgodne z naszą międzynarodową strategią rozwoju i wyraża się również w zasobach ludzkich, jako że 63% siły roboczej jest obecnie zatrudnionych poza Francją. Co więcej, nabycie spółki Strutt & Parker półtora roku temu umożliwiło nam przejście z na 5. miejsce w Wielkiej Brytanii, dzięki włączeniu kolejnych 1000 pracowników w rozwój naszych kompetencji w dziedzinie sprzedaży, rynku mieszkaniowego i obszarów wiejskich. Stanowi to podkreślenie ambicji, aby przekroczyć granicę miliarda euro przed 2021 r. i jest to potwierdzenie naszej pozycji lidera w zakresie rynku nieruchomości w Europie”, stwierdza Thierry Laroue-Pont, Prezes i Dyrektor Naczelny BNP Paribas Real Estate. 

 

* Przychód odpowiada przychodowi ze sprzedaży oraz dochodowi ze spółek (konsolidacja metodą praw własności). Obejmuje on przede wszystkim honoraria netto linii biznesowych oraz marże na projektach budowlanych wyliczane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji.  

 

Wynik za rok 2018 z podziałem na poszczególne linie biznesowe 

1. Zarządzanie Inwestycjami

 

W 2018 r. przychody z Zarządzania Inwestycjami wyniosły 122,2 mln euro, a wpływy sięgały 3,8 mld euro, na co złożyło się 1,6 mld euro nowego kapitału oraz 2,2 mld euro z tytułu zleceń i zrealizowanych oddzielnie transakcji. Pod koniec roku 2018 linia zarządzała aktywami o wartości 28,7 mld euro w Europie (+1,3 mld w stosunku do roku 2017), z czego 73% w imieniu inwestorów instytucjonalnych.

Zawarte transakcje osiągnęły wartość 4,5 mld euro (3,1 mld euro w inwestycjach i 1,4 mld euro w arbitrażu).

 

2. Zarządzanie Nieruchomościami

                       

W 2018 r. przychody z Zarządzania Nieruchomościami wyniosły 103,6 mln euro. Liczba metrów kwadratowych pozostających pod zarządem spółki wzrosła o 6% i wynosi 42,9 miliona m2, z czego 59% stanowią powierzchnie biurowe, a 25% powierzchnie magazynowe. 41,3% zarządzanych nieruchomości zlokalizowanych jest we Francji, a 58,7% poza jej granicami.

Spółka cieszy się na kontynencie europejskim pozycją lidera w zakresie zarządzania nieruchomościami biurowymi, a linia biznesowa Zarządzania Nieruchomościami ma optymalny zasięg geograficzny w Europie: spółka prowadzi działalność w 13 krajach i 57 miastach.

 

3. Doradztwo (Transakcje, Konsulting i Wyceny)

 

W 2018 r. linia Doradztwa wygenerowała przychody w wysokości 517,7 mln euro (+25% w stosunku do roku 2017). W ramach Transakcji w Europie sprzedanych zostało ponad 7,2 miliona m2 powierzchni biurowych i przemysłowych w ramach 3402 przeprowadzonych transakcji. Wartość inwestycji osiągnęła poziom 26 mld euro. We Francji rok 2018 był kolejnym rokiem rekordowych sprzedaży (+12% w stosunku do roku 2017), a to za sprawą 1759 transakcji (powierzchnie biurowe i przemysłowe) dotyczących 2 milionów m2. W ramach inwestycji 8,5 mld euro zostało zainwestowanych we Francji, co oznacza spadek o 23,8% w porównaniu z 2017 r. 

W ramach Wycen działalność prowadzona na obszarze Francji stanowi 37% przychodów. Drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania (35,7%). Wartość aktywów wycenionych we wszystkich 12 krajach, w których ta linia biznesowa jest prowadzona, sięga 363 mld euro, co odpowiada 250 milionom m2 powierzchni.

Konsulting obejmuje działalność w zakresie strategii nieruchomości dla użytkowników (78%), wsparcia przy opracowywaniu projektów (11%) i usług w zakresie analizy wykonalności (11%).

 

 

4. Działalność deweloperska na rynku komercyjnym

 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w budowie jest 187 000 m2 powierzchni biurowych we Francji. Jak już wspomniano, na zaawansowanym etapie realizacji projektu znajduje się ponad pół miliona m2 nieruchomości biurowych, w tym projekt w Lizbonie i projekt we Frankfurcie.

Jednym z większych projektów rozpoczętych w 2018 r. jest budynek Métal 57 w Boulogne-Billancourt o powierzchni 37 000 m2. Jest to sztandarowy przykład przekształcenia powierzchni na potrzeby biur nowej generacji.

 

 

5. Nieruchomości Mieszkaniowe: Działalność deweloperska, Transakcje i zarządzanie domami studenckimi (Studélites)

 

Ta linia osiągnęła wartość sprzedaży w wysokości ponad 756 mln euro w nowych aktywach. Rozpoczęto budowę 3000 mieszkań. Pod zarządem spółki pozostaje 6137 lokali w 52 domach studenckich Studélites.

 

Do istotnych sukcesów roku 2018 należy zaliczyć współpracę NP Paribas Immobilier z OWWI, innowacyjnym startupem oferującym modułowe domu nowej generacji, w których możliwy jest wybór rozmieszczenia murów przed realizacją projektu i usługi zarządcze przez określony czas.

 

6. Perspektywy

 

„Motorem naszego wzrostu jest osiągnięcie poziomu 34 mld euro w wartości aktywów zarządzanych w ramach usług Zarządzania Inwestycjami. Po przekroczeniu progu 40 milionów m2 znajdujących się pod naszym zarządem w 2017 r., linia biznesowa Zarządzania Nieruchomościami dalej będzie budować ofertę usług wokół nowych wzorców pracy poprzez przyjmowanie innowacyjnego podejścia skupionego na użytkowniku i danych, jednocześnie podnosząc swoją pozycję w Europie. W zakresie działalności konsultingowej, nasza strategia zakłada wzmocnienie pozycji lidera we Francji i Niemczech oraz zwiększenie naszego udziału w rynku Hiszpanii, Włoszech, Irlandii, krajów Beneluksu oraz Środkowej i Wschodniej Europy. W sektorze działalności mieszkaniowej widoczne było przyspieszenie spowodowane sytuacją gospodarczą, na którą złożyły się historycznie niskie stopy procentowe i dalsze zachęty podatkowe, tj. prawo Pinela. W efekcie widoczne są bardzo korzystne trendy na rynku pierwotnym i wtórym, co pokazują nasze ostatnie projekty komercyjne. Co więcej, działalność deweloperska zyskała na ożywionej aktywności w Wielkim Paryżu (Grand Paris), która umożliwiła rozwój nowych obszarów w Ile-de-France, podobnie do miejscowości Bagneux w Hauts-de-Seine, gdzie w wyjątkowej scenerii wybudowanych zostanie 1700 mieszkań. Planujemy również dalszy międzynarodowy rozwój naszej działalności deweloperskiej na rynku komercyjnym po zeszłorocznym rozpoczęciu dwóch znaczących projektów w Europie: 74 000 m2 biur i mieszkań w dzielnicy Lizbony, Alcantara, oraz 25 000 m2 w ramach projektu 99 West Tower we Frankfurcie, w Niemczech”. 

„Rok 2019 z całą pewnością przyniesie duże wyzwania w każdej z linii biznesowych i działów naszej szybko rozwijającej się spółki. W kontekście rosnącej globalnej konkurencji, BNP Paribas Real Estate zmienia się dzięki znaczącym projektom, koniecznym pod kątem przyszłości, takim jak międzynarodowy rozwój wybranych linii biznesowych, cyfrowa transformacja, rola danych, uruchomienie nowych usług, innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na poprawę doświadczeń klientów, współpraca ze startupami oraz liczne inicjatywy ESG.

W związku z tym ostatnim, biorąc pod uwagę trwające zaangażowanie BNP Paribas, istotne jest nadanie naszym działaniom jeszcze większego znaczenia poprzez skupienie się na kwestiach etyki i zaangażowanie w kontaktach z klientami, kontrahentami, inwestorami, lokalnymi władzami i, oczywiście, każdym z naszych pracowników. 

Istotnym elementem naszego rozwoju jest również innowacyjność, jako że naszym celem jest praca w systemie współpracy między przedstawicielami różnych branż (socjologowie, architekci, naukowcy, politycy, urbaniści, startupy itd.) w celu kształtowania nowych zastosowań i budowania miast, które będą bardziej inkluzywne, zróżnicowane i zrównoważone pod kątem emisji dwutlenku węgla i odwracalności ich efektów w przyszłości. Sztandarowy projekt Métal 57, który będzie naszą nową siedzibą, jest doskonałym odzwierciedleniem naszych ambicji i będzie symbolem naszej wiedzy w dziedzinie komfortu pracy, integracji z przestrzenią miejską i kombinacji zastosowań”, podsumowuje Thierry Laroue-Pont, Prezes i Dyrektor Naczelny BNP Paribas Real Estate.

Pobierz PDF

Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X