Rozwiązania korporacyjne

Dopasowanie nieruchomości, zarówno tych będących własnością klienta, jak i tych najmowanych, do celów biznesowych firmy

TWOJE POTRZEBY

Bieżąca identyfikacja możliwości i szans oraz podejmowanie w odpowiednim czasie aktywnych kroków ukierunkowanych na optymalizację kosztów związanych z nieruchomościami.

NASZE USŁUGI

Aby móc skutecznie zarządzać portfelem nieruchomości, niezbędne jest dogłębne i właściwe zrozumienie wymagań klienta, co w efekcie pozwoli na:

  • redukcję do minimum kosztów związanych z nieruchomościami i ograniczenie powiązanego ryzyka,
  • centralizację danych dotyczących portfela nieruchomości niezbędną do aktywnego świadczenia usług doradztwa oraz podejmowania odpowiednich kroków w zakresie istotnych dat w czasie trwanie umowy,
  • porównanie danych dotyczących nieruchomości, m.in. poziom wykorzystania powierzchni, efektywne wykorzystanie powierzchni, koszty bieżące a koszty rynkowe, skuteczne wykorzystanie istniejących opcji w zakresie najmu.

TWOJE KORZYŚCI

Poprawa wyników osiąganych przez portfel nieruchomości poprzez dogłębniejsze zrozumienie aktywów klienta i istotnych dat w czasie trwania umowy, w odniesieniu do których wymagane jest podejmowanie odpowiednich kroków, wykorzystując:

  • realne informacje, które umożliwią ustalenie procedur gwarantujących, iż posiadane dane zostaną wykorzystane do wprowadzenia w życie praktycznych i skutecznych działań zarządczych,
  • aktywne zarządzanie istotnymi datami w czasie trwania umowy ukierunkowane na minimalizację ryzyka wynikającego z przeoczenia w treści umowy zapisów dotyczących rozwiązania umowy lub możliwości renegocjacji,
  • obniżenie kosztów najmu i kosztów operacyjnych.
Twoje Kontakty

Copy of Erik Drukker

Erik Drukker
Dyrektor Zarządzający, Wynajem i Wyceny, Europa Środkowo-Wschodnia
+48 22 653 44 00

Kontakt

Michael Richardson

Michael Richardson
Dyrektor, Rozwiązania Korporacyjne, CEE
+48226534400

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X