Aktualności i wydarzenia

 

 

18 września 2018

Europejski rynek logistyczny w i połowie 2018 roku

Sytuacja na rynku logistycznym nadal pozytywna, jednakże odnotowano spadki po rekordowo wysokich wynikach osiągniętych w roku 2017

Sytuacja na rynku logistycznym nadal pozytywna, jednakże odnotowano spadki po rekordowo wysokich wynikach osiągniętych w roku 2017

 

ð  Poziom wynajmu powierzchni magazynowych o wielkości ponad 5 000  m kw.: -14% w I poł. 2018 r. w porównaniu z I poł. 2017 r.

Spadek poziomu wynajmu w porównaniu do rekordowego wysokiego wyniku osiągniętego w 2017 r. nie jest niespodzianką. Jednakże rynek najmu powierzchni logistycznych nadal pozostaje w bardzo dobrej kondycji z wynikiem powyżej jego 5-letniej średniej. Krajom takim jak Hiszpania, Niemcy czy Holandia udało się nawet osiągnąć wyniki równe z rekordowymi wielkościami transakcji odnotowanymi na nich w przeszłości.

 

ð  Inwestycje przemysłowe i logistyczne: €14 mld, -21% w I poł. 2018 r. w porównaniu z I poł. 2017 r.

Rynek inwestycyjny odnotował spadek w porównaniu z rekordowymi wynikami osiągniętymi w roku 2017. Jednakże zainteresowanie ze strony inwestorów nie spada: w odniesieniu do wolumenu transakcji inwestycyjnych rynek powierzchni przemysłowych i logistycznych osiągnął drugi co do wielkości wynik odnotowany po pierwszej połowie roku.

 

Poziom wynajmu: dobra koniunktura utrzymuje się w pierwszej połowie bieżącego roku

 

Po rekordowo wysokim poziomie wynajmu odnotowywanym w Europie na przestrzeni ostatnich trzech lat spowolnienie na rynku w pierwszej połowie 2018 r. nie zaskakuje. W miastach obserwowanych przez BNP Paribas Real Estate poziom wynajmu spadł w I poł. 2018 r. o 14%, jednakże na rynku nadal utrzymuje się wysoki poziom aktywności.

Głównym czynnikiem wpływającym na tę dynamiczną sytuację rynkową jest wzrost PKB w strefie euro (2,2% w bieżącym roku i 1,7% w 2019 r. – zgodnie z prognozami BNP Paribas), który z kolei wynika z popytu krajowego, wysokiego poziomu produkcji przemysłowej oraz handlu międzynarodowego. Aktywność na rynku e-commerce również przyczyniły się do rozwoju rynków w głównych ośrodkach logistycznych Europy. W 2017 r. na terenie Europy sektor ten odnotował wzrost o 14%, a w 2018 r. oczekiwana jest kontynuacja tego trendu i ponownie osiągnięcie dwucyfrowego poziomu wzrostu.

                     

Niemcy oraz Holandia ponownie odnotowały bardzo dobry początek roku i wysoki poziom aktywności, natomiast na rynku francuskim, po trzech latach dynamicznego wzrostu, w I poł. 2018 r. odnotowano spadek. W Wielkiej Brytanii sytuacja na rynku pozostaje pozytywna, gdzie wynajem w I poł. 2018 r. osiągnął poziom 1,6 mln m kw.

W tak sprzyjającym klimacie pozytywne nastawienie inwestorów oraz deweloperów dało początek nowym projektom (także spekulacyjnym). Przy czym podaż nadal ledwo nadąża za popytem, co jest odczuwalne szczególnie w odniesieniu do dużych powierzchni, gdzie w Hiszpanii, Holandii, Polsce i Czechach   odnotowano wskaźnik powierzchni niewynajętych poniżej 5%.

Chronicznie niski poziom podaży nie wpłynął jednak znacząco na stawki czynszu, które w przeciągu ostatnich 5 lat odnotowały wzrost o zaledwie 8%. W pierwszych 6 miesiącach 2018 r. stawki czynszu na głównych rynkach europejskich wzrosły o 2%, gdzie najwyższe wzrosty zostały odnotowane w Mediolanie, Berlinie i na regionalnych rynkach Wielkiej Brytanii.

 

Aktywność inwestycyjna na europejskim rynku przemysłowym i logistycznym w I poł. 2018 r. nadal na bardzo wysokim poziomie

 

 

Jak można było się spodziewać, wolumen inwestycji na europejskim rynku przemysłowym i magazynowym zmniejszył się w porównaniu do rekordowych wyników osiągniętych w 2017 r. za sprawą sprzedaży dużych portfeli nieruchomości oraz poważnych transakcji takich jak ta zawarta przez Logicor. Miało to wpływ na wyniki osiągnięte przez większość krajów europejskich, jednakże odnotowane spadki nie wpłynęły na spowolnienie dynamiki rynku w I poł. 2018 r. Co więcej, rynek przemysłowy i logistyczny osiągnął drugi co do wielkości wynik odnotowany po pierwszej połowie roku, gdzie wolumen transakcji inwestycyjnych w pierwszej połowie 2018 r. wyniósł €14 mld.

Anita Simaza, Director for European Logistics Investment skomentowała: Płynność finansowa utrzymuje się na wysokim poziomie, a prócz zwyczajowych graczy, rynek logistyczny przyciąga obecnie coraz więcej międzynarodowych inwestorów postrzegających aktywa logistyczne jako sposób na powiększenie swoich portfeli nieruchomości. W większości krajów stopy zwrotu za najatrakcyjniejsze nieruchomości logistyczne spadły do rekordowo niskiego poziomu, jednakże nadal utrzymują się one na poziomie dużo wyższym niż 10-letnie obligacje rządowe, które odnotowały najniższe wyniki w 2016 r. Podsumowując, w porównaniu z innymi aktywami najatrakcyjniejsze nieruchomości logistyczne nadal pozostają apetycznym kąskiem dla inwestorów.

 

Rynek w Wielkiej Brytanii odnotował silny poziom aktywności, gdzie wolumen inwestycji w I poł. 2018 r. wyniósł €4,3 mld, a stawki czynszów za najatrakcyjniejsze nieruchomości logistyczne pozostały stosunkowo stabilne, gdzie stopy zwrotu z takich nieruchomości osiągnęły stały poziom 4,25%.

Poziom inwestycji na rynku przemysłowym i logistycznym w Niemczech utrzymał się na niezwykle wysokim poziomie, gdzie w I poł. 2018 r. zawarto transakcje o wartości €3 mld. Pomimo spadku o mniej więcej 47% w porównaniu do I poł. 2017 r. jest to drugi co do wielkości wynik kiedykolwiek odnotowany na tym rynku.

W Holandii poziom inwestycji na rynku przemysłowym i logistycznym odnotował dynamiczny wzrost i w I poł. 2018 r. osiągnął wielkość €2 mld (+ 57% w porównaniu do I poł. 2017 r.). Ta klasa aktywów jest szczególnie mocno reprezentowana właśnie w Holandii, gdzie w I poł. 2018 r. stanowiła ona 25% całkowitego wolumenu nieruchomości komercyjnych.

W I poł. 2018 r. rynek francuski odnotował wartość transakcji sięgającą €1,4 mld, co ponownie wynikało z transakcji zawieranych w odniesieniu do całych portfeli nieruchomości. W Hiszpanii, po dwóch latach niespotykanej wcześniej aktywności, wolumen transakcji inwestycyjnych osiągnął poziom €390 mln, co stanowi spadek o 33% w porównaniu do I poł. 2017 r. Z kolei w Polsce aktywność inwestorów wzrosła i całkowita wartość odnotowanych tam transakcji wyniosła €400 mln, gdzie stopa zwrotu za najatrakcyjniejsze nieruchomości w ostatnim kwartale spadła do 5,25%.

Pobierz PDF

Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X