8 filarów

 1. Nowe wzory

  wiele przestrzeni musi zostać wymyślonych na nowo. Po to, żeby być bardziej elastycznymi, dostosowanymi do nowych sposobów pracy i korzystania z nich. Stawiać na mobilność, ekologię i zupełnie cyfrowe podejście.

 2. Czas danych

  budynki to dziś zbiory danych; o pracownikach, sposobach pracy, wykorzystaniu zasobów i sposobach funkcjonowania różnych przestrzeni. Wiemy jak zbierać i analizować, żeby miejsca były lepsze, bardziej funkcjonalne i przyjazne.

 3. New-tech

  rozumienie i umiejętne wykorzystanie nowych technologii to troska o lepszą jakość pracy, wydajność, komfort, bezpieczeństwo. To odpowiadanie na wyzwania codzienności.

 4. Dobrostan

  holistyczne podejście pozwala planować, tworzyć i zarządzać przestrzeniami, które dbają o człowieka. Stymulują do rozwoju, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, przyciągają uwagę talentów, a w efekcie integrują pracę z codziennym życiu.

 5. Dbać o środowisko

  biofilia i silniejsza niż kiedykolwiek potrzeba życia w zgodzie ze środowiskiem oznacza w nieruchomościach dbałość o lepsze wykorzystanie wszystkich zasobów, to alternatywne źródła energii, analiza danych i zwracanie uwagi na jakość powietrza, światła i zieleni w otoczeniu.

 6. Miejska wielozadaniowość

  przestrzenie i nieruchomości muszą być wielofunkcyjne i gotowe na przemiany. Wiedzieć, jak być dobrym biurem, mieszkaniem, pracownią, restauracją, kinem czy siłownią na raz. Być bogate w udogodnienia i dbać o rozwój różnych społeczności w jednym czasie.

 7. Nowy handel

  to połączenie wielu aspektów; od nowa wymyślonych tradycyjnych sklepów, znanych i lubianych doświadczeń zakupowych oraz galopującego cyfrowego świata marek i produktów.

 8. Logistyka nowej gospodarki

  to nowy paradygmat funkcjonowania logistyki przyszłości, opartej na nowoczesnych, zrobotyzowanych, myślących i uczących się magazynach. Takich, które dostosują do nowych megatrendów, do automatyzacji, biga data, dronów czy autonomicznych pojazdów, mając jednak cały czas na uwadze zrównoważony rozwój.