MegaGroup Trade Holding BV, holding europejskich spółek zajmujących się techniką wodną – do którego należy Bevo w Polsce – podpisała umowę najmu z Grupą MLP na wynajem 23 000 m² powierzchni magazynowej i biurowej w MLP Poznań West Logistics Park. MegaGroup utworzy tam drugie centrum dystrybucyjne w celu zaopatrywania klientów w Polsce i sąsiednich krajach. BNP Paribas Real Estate Poland wspierał MegaGroup w znalezieniu właściwej lokalizacji, wyborze wynajmujących i przeprowadzeniu negocjacji. Centrum dystrybucyjne znajduje się obecnie w fazie budowy, która potrwa do listopada. Gotowość operacyjną obiekt osiągnie w I kw. 2023 r.

MegaGroup

MegaGroup jest holdingiem z dziesięcioma biurami handlowymi w całej Europie. Firma zajmuje się rozwiązaniami w zakresie przesyłu wody, a jej misją jest poprawa jakości życia ludzi. Jednym z takich biur sprzedaży jest Bevo w Poznaniu. Lokalne biura handlowe obsługują klientów profesjonalnych z różnych segmentów rynku techniki wodnej, takich jak baseny, nawadnianie, uzdatnianie wody, geotermia i hodowla żywego inwentarza. Co najmniej 16 000 produktów różnego rodzaju, w tym rury, złączki, węże, filtry i pompy, są składowane w Europejskim Centrum Dystrybucji w Holandii, z którego zaopatrywanych jest ponad 20 000 klientów z całego świata. Biura handlowe MegaGroup czerpią korzyści z siły nabywczej, wiedzy i doświadczenia grupy oraz używają tego potencjału i zasobów do wspierania swoich klientów w najlepszy możliwy sposób.

Niewystarczająca powierzchnia magazynowa w stosunku do skali wzrostu

Obecnie wszyscy klienci z całej Europy są obsługiwani przez  Europejskie Centrum Dystrybucji w Veghel w Holandii, a dostawy do polskich klientów są realizowane z lokalnego magazynu w Poznaniu. Ze względu na znaczne zwiększenie skali działalności MegaGroup w ostatnich latach, zwłaszcza online, oraz strategię kontynuowania tego procesu przez najbliższe lata, dotychczasowe zasoby magazynowe okazały się niewystarczające. W związku z tym przeprowadzono analizy, których wynikiem są plany utworzenia wielu centrów dystrybucyjnych – jednym z nich będzie nowe centrum w Poznaniu.

Bevo jest spółką o ustalonej pozycji i bardzo ambitnej strategii rozwoju w regionie. Jednym z filarów jej ekspansji jest dokładnie przemyślana i dobrze zaplanowana logistyka, dlatego Bevo starannie wybiera lokalizacje swoich centrów dystrybucji. Cieszymy się, że mogliśmy kompleksowo doradzać tej firmie w znalezieniu nowej lokalizacji oraz w procesie kontraktowania najmu powierzchni w kompleksie MLP Poznań West, co z pewnością będzie dobrą podstawą rozwoju na kolejne lata. Szczególnie, że jest to interesujący moment dla rynku powierzchni magazynowych, logistycznych i przemysłowych, który poszukuje nowej równowagi, a decyzje podejmowane w obszarze logistyki są i będą miały kluczowe znaczenie dla powodzenia wielu projektów biznesowych – komentuje Wojciech Nowicki, dyrektor w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych  w BNP Paribas Real Estate Poland.

Zadanie, które nam powierzono, nie było łatwe, ale współpracowaliśmy z profesjonalistami posiadającymi duże doświadczenie biznesowe i proaktywne nastawienie do realizacji celów. Projekt znacznie wykraczał poza prosty proces wyszukiwania ofert, a osiągnięcie celów biznesowych było równie ważne jak realizacja celów ESG. Cieszę się, że udało nam się spełnić wszystkie wymagania, ponieważ tak złożone projekty są źródłem ogromnej satysfakcji po ich opracowaniu  i wdrożeniu  – powiedział Igor Roguski, dyrektor ds. obsługi klientów korporacyjnych z branży przemysłowej i logistycznej w BNP Paribas Real Estate Spain.

Doskonała lokalizacja MLP Poznań West Logistics Park

Jesteśmy bardzo zadowoleni z centralnej lokalizacji w Poznaniu, ale nie mogliśmy tam rozbudować naszego obecnego magazynu. Zaczęliśmy więc szukać nowego obiektu, w którym możemy realizować plany wzrostu określone w naszej strategii. Poszukiwania nie były łatwe, gdyż ze względu na szeroki i zróżnicowany asortyment produktów mieliśmy specjalne wymagania. W MLP Poznań West Logistics Park znaleźliśmy jednak dokładnie to, czego szukaliśmy: 22 000 m2 powierzchni magazynowej z najnowszą technologią, w pobliżu drogi ekspresowej S11. Dzięki tak dobrej lokalizacji centrum może sprawnie zaopatrywać klientów z całej Polski i sąsiednich krajów. BNP Paribas Real Estate Poland był bardzo pomocny w poszukiwaniu właściwej lokalizacji, wyborze wynajmujących i prowadzeniu negocjacji. W rezultacie MegaGroup podpisała w lipcu umowę z MLP –  powiedział dyrektor generalny MegaGroup, Bernard Verburg.

Zrównoważone centrum dystrybucyjne

MLP i MegaGroup mają również zbieżne założenia swoich strategii zrównoważonego rozwoju. MegaGroup, działająca w branży wodnej, jest bardzo zaangażowana w zapewnienie dostępu do wody dla wszystkich, rozwijanie produktów oszczędzających wodę i energię oraz prowadzenie aktywnej polityki zrównoważonego rozwoju. Nowe centrum dystrybucyjne będzie wyposażone w szereg zaawansowanych rozwiązań. Na dachu zainstalowany zostanie system fotowoltaiczny. Budynki magazynowe i biurowe będą ogrzewane za pomocą systemu VRV z pompami ciepła. Wnętrza będą oświetlone energooszczędnymi lampami LED. Jednocześnie zarządzanie budynkiem i monitorowanie systemów obiektów będzie prowadzone z wykorzystaniem modelu informacji o aktywach opartego na metodologii BIM. Technologia ta jest wykorzystywana do usprawniania procesów operacyjnych poprzez integrację z systemami zarządzania Budynkiem (BMS). Nowe centrum dystrybucyjne pozwoli zaopatrywać klientów MegaGroup w zrównoważony sposób. Klienci w Polsce i sąsiednich krajach będą otrzymywać dostawy z nowego centrum dystrybucyjnego w Poznaniu, co pozwoli zracjonalizować logistykę i ograniczyć ślad węglowy.

Wydajniejsza logistyka

Nowe centrum dystrybucyjne w Poznaniu to nie tylko duża korzyść dla środowiska. Klienci w Polsce i krajach sąsiednich skorzystają z szerszego asortymentu produktów dostępnych w magazynie  oraz szybszych dostaw. Dla MegaGroup oznacza to znaczne usprawnienie systemu dystrybucji i skuteczniejszą logistykę.