Będąc częścią międzynarodowej instytucji, każdego dnia wspólnie z naszymi współpracownikami szukamy wskazówek, które pozwalają nam lepiej rozumieć wyzwania dzisiejszego świata i pomagają im sprostać. Działamy w oparciu o strategię CSR, której bazą są konsultacje przeprowadzone z ponad 6 tys. interesariuszy w całej Europie. Nasza wizja zrównoważonego rozwoju to 12 celów i zobowiązań, opartych na 4 głównych filarach.

gyhj

 

Jako BNP Paribas Real Estate wierzymy, że dążenie do zadowolenia klientów i partnerów biznesowych poprzez dostarczanie przemyślanych i zrównoważonych rozwiązań, produktów i usług w zakresie nieruchomości – takich, które budują długoterminową wartość materialną, jak i niematerialną – pomaga rozwijać bardziej zrównoważone społeczeństwa.

Razem z interesariuszami

 Tworzenie dobrej, kompleksowej strategii działania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju opiera się na poznaniu i komunikacji z otoczeniem. Właśnie dlatego, tworząc globalną strategię Inspire Real Estate 2020, zaprosiliśmy do konsultacji ponad 6 tys. naszych interesariuszy z całej Europy. Otwartość w komunikacji i włączanie różnych instytucji wpisane są nie tylko w naszą kulturę organizacyjną, ale też model biznesowy.

ghft

 

Partnerzy wewnętrzni

Nasi pracownicy i partnerzy społeczni, Rada nadzorcza, Zarząd BNP Paribas Real Estate, różne komitety wykonawcze i udziałowcy

Partnerzy biznesowi

Klienci BNP Paribas Real Estate, inwestorzy, najemcy i wynajmujący, lokalne samorządy, urbaniści, architekci, podwykonawcy oraz dostawcy usług, dystrybutorzy, a także konkurenci

Jednostki regulujące

Stowarzyszenia zawodowe, instytucje branżowe, instytucje certyfikujące, lokalne, regionalne i ogólnokrajowe jednostki regulujące

Podmioty kształtujące opinię publiczną

Dziennikarze, media, liderzy opinii i użytkownicy mediów społecznościowych, analitycy, branżowi eksperci i agencje ratingowe, stowarzyszenia i NGO

Realne efekty działań

Rozwój, zmieniający się świat i możliwości, które dają nowe technologie i umiejętność łączenia kompetencji z różnych obszarów inspirują nas do szukania rozwiązań oraz podejmowania takich decyzji, które lepiej i bardziej adekwatnie odpowiadają na potrzeby wszystkich interesariuszy. Robimy to w myśl strategii Inspire Real Esata 2020, znając otoczenie społeczne w którym funkcjonujemy i wiedząc jaki jest łańcuch wartości naszych i naszych interesariuszy.

Jeśli chcemy rozwijać się w sposób naprawdę zrównoważony, budując trwałe wartości dla wszystkich naszych interesariuszy, musimy wiedzieć, jak pozytywnie wpływać na gospodarkę, ekonomię, środowisko i społeczeństwo.

Michał Pszkit
Michał Pszkit
Członek zarządu, Head of Property Management

Z naszymi klientami i partnerami współtworzymy innowacyjne i dobrze przemyślane produkty, usługi i rozwiązania adresowane do wszystkich sektorów rynku nieruchomości. Robimy to w odpowiedzialny sposób, zawsze przestrzegając najwyższych norm etycznych.

 • Umacniamy partnerstwo i rozwijamy możliwość współpracy z kluczowymi interesariuszami
 • Przygotowujemy innowacyjne i odpowiedzialne usługi oraz rozwiązania, dostosowane do lokalnych realiów
 • Pracujemy i zarządzamy w oparciu o transparentne zasady i najwyższe standardy etyczne
Zrównoważona ekonomia

Wszystkie projekty biznesowe prowadzimy w pełnym poszanowaniu dla zasad ekologii i w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Jako firma działająca na rynku nieruchomości staramy się, żeby oferowane przez nas usługi i rozwiązania służyły bardziej odpowiedzialnemu zarządzaniu zasobami naturalnymi.

 • Pomagamy rozwiązywać problemy środowiskowe poprzez dobór zrównoważonych rozwiązań i usług
 • Pracujemy tak, żeby stwarzać lepsze warunki do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i  redukować ślad środowiskowy, jaki zostawia po sobie działalność biznesowa
 • Podpowiadamy, co zrobić, żeby poprawiać wydajność poprzez podnoszenie jakości środowiskowej usług, produktów i rozwiązań
Czyste środowisko

Wspieramy rozwój zawodowy i dajemy możliwość rozwoju. Robimy to w pełnym poszanowaniu różnych wartości, wyrównując szanse i angażując się w różnego rodzaju akcje na rzecz lokalnych społeczności.

 • Wiemy, jak zorganizować zdrowe, wielofunkcyjne i inspirujące środowisko pracy, które poprawia samopoczucie, pomaga współpracować i motywuje do rozwoju
 • Promujemy różnorodność i wierzymy, że każdy powinien mieć równe szanse. A o tym, kto zajmuje jakie stanowisko nie powinna decydować płeć czy wiek, a wyłącznie kompetencje, wiedza i doświadczenie
 • Myślimy o otoczeniu w różnych kategoriach, dlatego stawiamy na wsparcie społecznego zaangażowania naszych pracowników
Zaangażowany zespół

Mamy globalny know-how i doświadczenie, ale wiemy, jak skutecznie łączyć je z bardzo lokalnym podejściem do nieruchomości i lokalną perspektywą. Wszędzie tam, gdzie działamy, staramy się, żeby nasza praca miała wpływ na otoczenie społeczne. Do takiego zaangażowania zachęcamy naszych pracowników, klientów i partnerów.

 • Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem związanym z rynkiem nieruchomości, pomagamy tłumaczyć, jak zrównoważone strategie mogą wpływać na budowanie trwałych wartości
 • Wszystkie projekty prowadzimy tak, żeby miały pozytywny oddźwięk dla lokalnych gospodarek
 • Wierzymy, że idea działania na rzecz lokalnych społeczności – rozumienie ich potrzeb i docenianie potencjałów – są fundamentem zrównoważonego i odpowiedzialnie prowadzonego biznesu
Nieruchomości na rzecz społeczności