TAK PRACUJEMY

Szacując wartość aktywów stawiamy na kompleksowe i bardzo szerokie podejście. Bo wierzymy, że dobra wycena to coś znacznie więcej niż tylko suma poszczególnych elementów. Bo przygotowana ze zrozumieniem rynkowego otoczenia, procedur, ale także danych i modeli finansowych. Zespół naszych licencjonowanych ekspertów w szczególności dba o:

- rzetelność i bezstronność przygotowywanych analiz i wycen

- opieranie wycen na najbardziej aktualnych informacjach dostępnych na rynku

- szczegółowość szacowania nieruchomości

CO ROBIMY DLA NASZYCH KLIENTÓW?

Kompleksowo zajmujemy się wyceną wartości aktywów nieruchomościowych. Wiemy, że jest ona kluczowa przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Z naszych analiz korzystają instytucje finansowe, fundusze i deweloperzy. Na koncie mamy też szacowanie wartości nieruchomości dla inwestorów indywidualnych. To, co oferujemy naszym Partnerom, niezależnie od wielkości, specjalizacji i lokalizacji nieruchomości, to:

– całościowe wyceny zgodne z krajowymi i międzynarodowymi standardami

– wyceny portfeli na potrzeby różnych transakcji, w tym fuzji i przejęć

– wyceny jednostkowych aktywów dla celów inwestycyjnych

– opinie o wycenach prospektów emisyjnych funduszy i spółek publicznych

– analiza i doradztwo w zakresie różnych sektorów rynku nieruchomości

– due diligence