TAK PRACUJEMY

Dobry zarządca to ktoś, kto we właściwej proporcji połączy twarde i miękkie kompetencje na wielu płaszczyznach działania. Pracując w zgodzie z naszym podejściem SIMS kierujemy się zasadą elastyczności; przekraczamy utarte schematy, słuchamy innych, a w codziennych obowiązkach wiemy, jak łączyć różne kompetencje i doświadczenia. Działamy w oparciu o:

– priorytet budowania wartości zarówno dla całych portfeli, jak i pojedynczych nieruchomości

– całościowe analizy biznesowych ram, otoczenia i potencjałów nieruchomości w wytyczaniu i realizacji spójnych strategii biznesowych

– umiejętność tworzenia w zarządzanych przez nas budynkach dobrego środowiska dla ludzi i dla rozwoju biznesu

– odpowiedzialne działania względem inwestorów, zasad zrównoważonego rozwoju i środowiska, a przede wszystkim ludzi

CO ROBIMY DLA NASZYCH KLIENTÓW?

Wykorzystując sumę doświadczeń i naszą silną pozycję rynkową opiekujemy się nieruchomościami handlowymi, mixed-use, biurowcami, a także obiektami logistyczno-magazynowymi. Każda z nich jest inna, dlatego na każdą patrzymy z innej perspektywy. Ale to, co łączy nasze działania, to kompleksowość wsparcia i dbałość o najwyższą jakość na każdym etapie procesu. Współpracując z właścicielami i deweloperami dbamy o:

–  zarządzanie nieruchomościami i obiektami

– budowanie i zarządzanie relacjami z najemcami

– strategiczne doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów związanych z prowadzeniem nieruchomości

– administrowanie i bieżący nadzór nad budynkami

– nadzór nad stanem technicznym

– koordynacja współpraca ze specjalistycznymi serwisami

– zarządzanie krótko i długoterminowymi umowami najmu

– opracowywanie strategii wynajmu i reprezentację wynajmujących

– marketing, komunikację i wizerunek nieruchomości

– analizy due diligence

– wsparcie prawne