Inwestor

 

 

ZWIĘKSZ WARTOŚĆ SWOICH NIERUCHOMOŚCI

Kluczem do sukcesu w procesie inwestycyjnym w nieruchomości komercyjne jest znajomość i zrozumienie rynku. Bez względu na to, czy klient jest inwestorem instytucjonalnym, podmiotem międzynarodowym o ugruntowanej pozycji, inwestorem prywatnym lub firmą rodzinną – decyzje, co i kiedy nabyć lub sprzedać, najlepiej podejmować w oparciu o dokładne dane rynkowe.

Jeżeli inwestor zamierza wejść na polski rynek nieruchomości lub powiększyć swój portfel inwestycyjny, eksperci  z BNP Paribas Real Estate chętnie pomogą w opracowaniu strategii i dostarczą szczegółowych analiz rynkowych na każdym etapie inwestycji.

BNP Paribas Real Estate może także doradzić  w efektywnym zarządzaniu istniejącym już portfelem i w planowaniu strategicznym krótko-, średnio- i długoterminowym.

Nasza wartość dodana

Eksperci, którzy doradzą w zakresie strategii inwestycyjnej: nasi specjaliści pomogą zwiększyć wartość inwestycji na rynku nieruchomości i doradzą, kiedy najlepiej wejść na dany rynek lub do danego sektora, a także kiedy go opuścić. Nasz zespół inwestycyjny wspierają eksperci działający na rynku międzynarodowym, co zapewnia dostęp do wszystkich danych wymaganych przez naszych klientów. 

Specjaliści w każdym sektorze nieruchomości: pracują dla nas eksperci sektora biurowego, magazynowego i przemysłowego, handlowego, rekreacji, hoteli, sektora nieruchomości gruntowych i mieszkaniowych. Dzięki temu oferujemy naszym klientom informacje w zakresie całego spektrum rynku nieruchomości.

Znajomość rynku lokalnego w skali globalnej: nasi lokalni eksperci przekazują klientom sprawdzone informacje o rynku krajowym, a nasza rozbudowana sieć międzynarodowa poinformuje o istniejącym potencjale w wymiarze globalnym.

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestorów: od dawna i skutecznie obsługujemy klientów inwestycyjnych, dzięki czemu rozumiemy wszystkie ich priorytety i wymagania.

Ugruntowane relacje w sektorze nieruchomości: dzięki naszym kontaktom z innymi inwestorami, najemcami i źródłami finansowymi, zarówno lokalnymi, jak i globalnymi, mamy możliwość przedstawienia naszym klientom odpowiednich partnerów w celu wzbogacenia ich istniejącego portfela nieruchomości.

Wczesne rozpoznanie istniejącego potencjału: nasi eksperci inwestycyjni trzymają rękę na pulsie, a ich znajomość rynku gwarantuje najszybsze rozpoznanie potencjału pojawiającego się w różnych miejscach i sektorach.

Informacje o rynku nieruchomości: nasz zespół badań rynkowych pracuje na wszystkich rynkach nieruchomości, we wszystkich sektorach i w zakresie wszystkich usług, tak aby zapewnić pożądane informacje i dostosować tworzone raporty do portfeli lub wymagań klientów.

Zwiększanie wartości przez zarządzanie aktywami: nasze zespoły zarządzania aktywami i majątkiem mogą zagwarantować, iż dzięki skorzystaniu z naszych usług, nieruchomości i inwestycje klientów zyskają na wartości.

Zindywidualizowane usługi dla dużych klientów: zapewniamy usługi indywidualnego opiekuna klienta, który nawiąże i utrzymywać będzie długotrwałą współpracę z klientem, opracuje kompleksowe strategie, zapewni zindywidualizowane rozwiązania i koordynować będzie prace zespołu ekspertów i ich usługi.

Znajdź Kluczowe kontakty

Szukanie zaawansowane


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X