Deweloper

 

 

ZABEZPIECZENIE I ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI REALIZOWANYCH INWESTYCJI

Bez względu na to, czy klient jest niezależnym deweloperem, czy też krajowym lub międzynarodowym przedsiębiorstwem budowlanym dbającym o swoich partnerów, najemców i inwestorów, zawsze musi zwiększać wartość realizowanych projektów. Wzrost można osiągnąć poprzez dostęp do najlepszych okazji na rynku nieruchomości gruntowych oraz odpowiednich źródeł finansowania. Dodatkowo klienci potrzebują fachowego doradztwa w zakresie wyboru rodzaju nieruchomości, jej lokalizacji i czasu realizacji projektu, tak aby zapewnić wykonalność i rentowność danej inwestycji.

Eksperci BNP Paribas Real Estate udzielają usług wsparcia na każdym etapie projektu, koncentrując się na podniesieniu jego wartości

 

Nasza wartość dodana 

Wiedza i doświadczenie w zakresie całego procesu realizacji inwestycji budowlanej: BNP Paribas Real Estate posiada zespół specjalistów i ekspertów z dziedziny inwestycji budowlanych, którzy świadczą usługi doradztwa na każdym etapie realizacji projektu, od planowania i studium wykonalności, poprzez finansowanie i budowę, aż do wyceny, zarządzania i przyszłych transakcji związanych z realizowanym projektem.

Specjaliści w każdym sektorze: BNP Paribas Real Estate jest ekspertem w każdym sektorze nieruchomości oferującym dokładne i specjalistyczne usługi doradztwa bez względu na to, czy w grę wchodzi budowa nieruchomości handlowych, biur, budynków mieszkalnych, nieruchomości o zróżnicowanym przeznaczeniu, hoteli, obiektów rekreacyjnych, przemysłowych lub innych.

Długotrwałe relacje w sektorze nieruchomości: wieloletnia działalność BNP Paribas Real Estate na rynku nieruchomości to także doskonałe relacje, co oznacza, iż możemy skontaktować naszych klientów z najemcami i inwestorami oraz instytucjami finansującymi.

Usługi w sektorze publicznym: współpraca BNP Paribas Real Estate z sektorem publicznym oznacza dostęp do nieruchomości gruntowych, które stanowią atrakcyjne tereny pod inwestycje budowlane.

Informacje o rynku: eksperci z BNP Paribas Real Estate wspierani są przez zespół badań rynkowych, który analizuje i przygotowuje raporty w zakresie trendów na rynku nieruchomości, cyklu życia nieruchomości i sporządza prognozy dostosowane do indywidualnych strategii inwestycyjnych klienta.

Znajdź Kluczowe kontakty

Szukanie zaawansowane


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X