Sektor publiczny

 

 

PARTNERSTWO Z PODMIOTAMI SEKTORA PUBLICZNEGO

Bez względu na to, czy klient wywodzi się z samorządu lokalnego czy administracji centralnej, edukacji czy opieki zdrowotnej, specjaliści BNP Paribas Real Estate udzielają wsparcia w zakresie racjonalizacji kosztów portfela nieruchomości ukierunkowanego na uzyskanie maksymalnej wartości dzięki strategiom dostosowanym do indywidualnych potrzeb.

Usługi BNP Paribas Real Estate obejmują: wdrożenie przepisów urbanistycznych, podniesienie wartości nieruchomości publicznych, racjonalizację kosztów nieruchomości ponoszonych przez rząd, strategię w zakresie użytkowania nieruchomości i outsourcing zarządzania. Bez względu na to, czy klient jest organem administracji państwowej, przedsiębiorstwem sektora publicznego czy jednostką władzy lokalnej, BNP Paribas Real Estate wykorzysta swoje doświadczenie i wiedzę fachową w zakresie nieruchomości publicznych, tak aby spełnić jego specyficzne wymagania.

 

BNP Paribas Real Estate kreuje wartość dodaną w sektorze publicznym

Wiedza i doświadczenie na każdym etapie cyklu życia nieruchomości: eksperci BNP Paribas Real Estate w dziedzinie transakcji, doradztwa, wyceny i zarządzania sprawią, że dany portfel nieruchomości będzie skutecznie zarządzany, zyskowny i konkurencyjny, a jego wartość wzrośnie.

Relacje w sektorze prywatnym i dostęp do wiedzy fachowej w zakresie finansowania: silne relacje BNP Paribas Real Estate z sektorem prywatnym oparte są na współpracy z naszymi zespołami transakcyjnymi i powiązaniami z BNP Paribas, co daje możliwość świadczenia usług doradztwa w zakresie potencjalnego dofinansowania.

Korzyści płynące z naszego doświadczenia w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego: zespół BNP Paribas Real Estate ds. zagospodarowania przestrzennego to czołowi specjaliści na rynku sektora publicznego. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego oferujemy skuteczne doradztwo w zakresie projektów urbanistycznych i przepisów dotyczących nieruchomości publicznych, które pomoże zwiększyć wartość posiadanej ziemi.

Niepodważalne osiągnięcia w zakresie redukcji kosztów: zespół BNP Paribas Real Estate ds. nieruchomości korporacyjnych od dawna skutecznie zarządza portfelami i doradza w zakresie racjonalizacji kosztów.

Zaangażowanie w utrzymanie wysokiej jakości: BNP Paribas Real Estate dba o wysoką jakość na każdym etapie cyklu życia nieruchomości. Dzięki temu umożliwiamy naszym klientom osiąganie ich celów i wzmocnienie wizerunku ich firmy.

Znajdź Kluczowe kontakty

Szukanie zaawansowane


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X