Rachunkowość korporacyjna

Zapewnienie zgodności z lokalnymi wymogami ustawowymi w zakresie podatków oraz rachunkowości

TWOJE POTRZEBY

Zapewnienie zgodności z lokalnymi wymogami ustawowymi w zakresie podatków oraz rachunkowości, monitorowanie wyników osiąganych przez organizację / spółki celowe. Świadomość zmian wprowadzanych w przepisach podatkowych i rachunkowych oraz konsolidacja działań w zakresie raportowania w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

NASZE USŁUGI

Usługi oferowane przez BNP Paribas Real Estate świadczone na rzecz klientów na podstawie udzielanych zleceń obejmują w szczególności:

 • Opracowywanie procedur rachunkowości oraz budżetowych, ustalanie odpowiednich centrów kosztów, weryfikacja kosztów wspólnych
 • Dokonywanie płatności w imieniu właściciela (hipoteka, ubezpieczenia, opłaty z tytułu czynszów spółdzielczych/wspólnotowych, itp.)
 • Szczegółowa dokumentacja w zakresie wydatków w postaci faktur oraz rachunków
 • Rachunkowość w zakresie faktur przychodowych i kosztowych
 • Roczna sprawozdawczość dla celów podatkowych, a także przygotowywanie wymaganej dokumentacji podatkowej
 • Przygotowywanie przejrzystych i czytelnych miesięcznych rachunków przepływów pieniężnych zawierających szczegółowe zestawienie przychodów oraz wyszczególnionych kosztów
 • Identyfikacja wymogów w zakresie sprawozdawczości oraz opracowanie dopasowanego do potrzeb klienta pakietu sprawozdawczego, a także przygotowywanie wymaganych prawem sprawozdań (GUS, NBP) oraz statutowych sprawozdań finansowych
 • Przygotowywanie miesięcznych zestawień najemców i kwot należnego czynszu, rejestrów i deklaracji VAT oraz zeznań podatkowych w odniesieniu podatku dochodowego od osób prawnych
 • Identyfikacja pozycji, których ujęcie wymagane jest do właściwego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Uzgadnianie sald 
 • Przydzielanie oraz rozliczanie opłat eksploatacyjnych z najemcami
 • Przeprowadzanie badań due diligence w zakresie rachunkowości przez biegłych rewidentów posiadających uprawnienia KIBR

TWOJE KORZYŚCI

Chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych klientów na następujące korzyści wynikające ze współpracy z nami:

 • Umiejętności oraz wiedza naszych pracowników stanowią gwarancję prawidłowo dokonanych obliczeń, a w konsekwencji wiarygodną podstawę dla właściwych decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez klientów.
 • W naszej pracy wykorzystujemy uznane i najlepsze w branży systemy oraz procedury o potwierdzonej skuteczności, co gwarantuje, iż świadczymy na rzecz naszych klientów najwyższej usługi jakości przy niewielkich kosztach.
 • Nasza przynależność do jednej z największych na świecie grup bankowych to gwarancja, iż dzięki stosowanym przez nas procesom i procedurom aktywa naszych klientów znajdują się w bezpiecznych rękach. Zwracamy szczególną uwagę na wszystkie obszary kontroli wewnętrznej, co jest gwarancją staranności naszych działań i bezpieczeństwa danych nam powierzonych.
 • Nasze holistyczne podejście do zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami to gwarancja równowagi pomiędzy zarządzaniem procesami businessowymi, ludźmi, systemami informatycznymi, zmianami oraz projektami. Priorytety ustalane są biorąc pod uwagę konkretne wymogi organizacji klienta, co jest konieczne dla identyfikacji i przedstawienia zaleceń w zakresie usprawnień możliwych do wprowadzenia w procesach biznesowych
Twój Kontakt

Michał Pszkit

Michał Pszkit
Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami, Europa Środkowo-Wschodnia
Property Management
+48 22 653 44 00

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X