Badania due diligence

Zarządzanie oraz prognozowanie kosztów związanych z nieruchomościami

Cykl życia nieruchomości oraz zmieniająca się sytuacja w organizacji powodują, iż w wielu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie analizy w zakresie rozwoju portfela posiadanych nieruchomości. Aby pomóc naszym klientom w realizacji tego zadania, oferujemy usługę audytu technicznego (due diligence) mającego na celu określenie strategii, która powinna zostać wdrożona przez klienta, a także działań, które należy podjąć w krótkim i średnim horyzoncie czasowym.

TWOJE POTRZEBY

Zapewnienie, iż zakreślone plany i cele są wykonalne, a informacje o posiadanych nieruchomościach są precyzyjne

Podjęcie właściwej decyzji co do kupna lub sprzedaży nieruchomości oznacza konieczność pozyskania szczegółowych i dokładnych informacji:

 • Zapoznanie się z cechami charakterystycznymi, wartością, kwestiami problemowymi oraz ryzykiem powiązanym z portfelem nieruchomości
 • Przewidzenie kosztów, które będą musiały zostać poniesione w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa czy przeprowadzenia remontu nieruchomości
 • Ocena wykonalności zmian planowanych w odniesieniu do nieruchomości
 • Przeprowadzenie analizy w zakresie wpływu, jaki na posiadany portfel nieruchomości mieć będą kupno kolejnych nieruchomości lub decyzje inwestycyjne
 • Określenie odpowiedniej strategii umożliwiającej optymalizację posiadanego portfela nieruchomości
 • Dostępność wiarygodnych danych i precyzyjna wycena portfela 

NASZE USŁUGI

Analiza nieruchomości klienta

Nasi wyspecjalizowani w wielu dziedzinach eksperci oferują usługi w zakresie kompleksowych analiz portfeli nieruchomości będących własnością klientów, włączając w to:

 • Analiza dokumentacji prawnej umożliwiająca zrozumienie portfela oraz zwracająca uwagę na pozytywne perspektywy biznesowe oraz czynniki niekorzystne
 • Analiza wszystkich zawartych umów najmu
 • Analiza portfela nieruchomości klienta umożliwiająca mu zrozumienie powiązanych kosztów, ryzyka oraz wartości
 • Analiza wszystkich umów z dostawcami usług i mediów oraz wszystkich pozostałych umów odnoszących się do nieruchomości klienta
 • Potwierdzenie precyzyjności danych i prognoz w trakcie procesu kupna
 • Przeprowadzenie audytu i przygotowanie budżetu w odniesieniu do koniecznych do przeprowadzenia prac w celu zapewnienia, iż stan danej nieruchomości jest zgodny z przepisanymi normami lub w celu przeprowadzenia prac remontowych
 • Porównanie najważniejszych cech nieruchomości z podobnymi nieruchomościami zlokalizowanymi na tym samym obszarze
 • Przedstawienie szczegółowych informacji na temat sytuacji rynkowej i wynikających z niej możliwości rozwoju działalności klienta
 • W rezultacie przeprowadzenia badania due diligence przygotowanie zestawień sygnalizujących zagadnienia problemowe wymagające podjęcia kroków zaradczych

TWOJE KORZYŚCI

Racjonalne średnio- i długoterminowe decyzje inwestycyjne

Oferujemy klientom profesjonalne wsparcie oraz usługi doradztwa w zakresie strategii rozwoju, włączając w to:

 • Wsparcie w procesie decyzyjnym odnoszącym się do portfela nieruchomości
 • Transparentny i niezależny audyt techniczny
 • Ochrona interesów klienta
 • Ujawnienie kosztów ukrytych
Twój Kontakt

Michał Pszkit

Michał Pszkit
Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami, Europa Środkowo-Wschodnia
Property Management
+48 22 653 44 00

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X