Historia

 

 

Historia

Historia i rozwój – BNP Paribas Real Estate

W momencie połączenia w roku 2000 zarówno po stronie BNP, jak i Paribas, działały podmioty zależne zajmujące się rynkiem nieruchomości, gdzie niektóre z nich istniały już od ponad 30 lat.

Większość z tych podmiotów zostało bardzo szybko przekształconych w jednolity dział nieruchomości, który od roku 2001 działał pod marką BNP Paribas Immobilier, a który od roku 2009 znany jest jako BNP Paribas Real Estate.

Ekspansja międzynarodowa i rozwój usług z zakresu rynku nieruchomości

Przejęcie w roku 2004 firmy Atisreal umożliwiło:

  • Rozwinięcie działalności związanej z usługami z zakresu rynku nieruchomości (podział na Transakcje, Doradztwo oraz Wyceny)
  • Ekspansję działalności spółki na rynki europejskie, co było konieczne w celu spełnienia wymagań związanych z coraz bardziej międzynarodowym charakterem strategii nieruchomościowych wdrażanych przez klientów

W chwili przejęcia firma Atisreal była obecna na sześciu rynkach:

  • Wielka Brytania od roku 1860 (wcześniej Weatherall, Green and Smith)
  • Francja od roku 1922 (wcześniej Auguste Thouard) 
  • Niemcy od roku 1958 (wcześniej Müller)
  • Hiszpania, Belgia oraz Luksemburg od roku 1996.

Od tego czasu BNP Paribas Real Estate weszło na kolejne rynki:

  • 2005: Włochy
  • 2006: Irlandia
  • 2008: Indie, kraje Zatoki Perskiej oraz Rumunia
  • 2010: Polska, Republika Czeska oraz Węgry

Biuro w Polsce

Dzięki swoim unikalnym kompetencjom dzisiejsza spółka BNP Paribas Real Estate Poland działa w Polsce i regionie w obecnej formie już od 2010 roku. BNP Paribas Real Estate Poland stawia na własne kwalifikacje, wiedzę zespołu ponad 90 ekspertów i menedżerów wyższego szczebla oraz unikalną umiejętność łączenia globalnego doświadczenia z doskonałą znajomością specyfiki lokalnych, dynamicznie zmieniających się rynków. Celem firmy jest tworzenie wartości dodanej we wszystkich projektach realizowanych na rzecz klientów.

BNP Paribas Real Estate Poland jest stowarzyszona z wiodącymi instytucjami branżowymi i gospodarczymi w Polsce i za granicą, w tym m.in. Royal Institution of Chartered Surveyors, Polską Radą Centrów Handlowych, Brytyjsko-Polsko Izbą Handlową, Niderlandzko-Polską Izbą Gospodarczą oraz Francusko-Polsko Izbą Gospodarczą. Pozwala to na aktywne działania na polu budowania profesjonalnych standardów rynkowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz promowania etycznych relacji biznesowych na rynkach rozwijających się.

Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X