Inwestycje: sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż wszystkich lub części aktywów klienta

Nasz zespół udziela wsparcia w zakresie sprzedaży aktywów na terenie całego kraju oraz na skalę globalną.

TWOJE POTRZEBY


Pomyślne zamknięcie transakcji zbycia

Wdrożenie efektywnej strategii w zakresie sprzedaży aktywów poprzez skuteczne dotarcie do docelowej grupy potencjalnych kupców wymaga spełnienia szeregu warunków:

 • Szybka sprzedaż w najlepszej możliwej do osiągnięcia cenie
 • Zaprezentowanie nieruchomości do zbycia w najbardziej odpowiedni sposób
 • Znalezienie wiarygodnego kupca w jak najszybszym czasie
 • Rozpatrzenie możliwych do przyjęcia strategii zbycia
 • Pozyskać wsparcie w zakresie przeprowadzenia szczegółowej analizy dotyczącej nieruchomości ze strony specjalisty znającego rynek, porównywalne nieruchomości, najnowsze tendencje rynkowe oraz wymagania ze strony najemców

NASZE USŁUGI
Znalezienie najbardziej odpowiedniego kupca dla nieruchomości klienta

Świadczymy usługi wsparcia oraz doradztwa na rzecz klientów w zakresie procesu zbycia aktywów:

 • Znalezienie solidnego kupca zdolnego do sfinalizowania określonej transakcji na rozsądnych warunkach
 • Analiza jakościowa aktywu (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, metoda porównawcza)
 • Określenie strategii zbycia (odpowiedni moment, proces zbycia, cele do osiągnięcia)
 • Przedstawienie nieruchomości klienta odpowiednim potencjalnym kupcom z grupy docelowej
 • Zarządzanie procesem marketingowym przy wykorzystaniu właściwych narzędzi marketingowych
 • Analiza oraz zestawienie ofert przedłożonych przez kupców oraz przedstawienie rekomendacji
 • Wsparcie w zakresie negocjacji do momentu przeniesienia tytułu własności

TWOJE KORZYŚCI
Optymalizacja wartości zbywczej aktywów klienta

Oferujemy naszym klientom możliwość uzyskania wsparcia oraz skorzystania z usług doradztwa świadczonych przez nasz zespół dyrektorów, dyrektorów niższego szczebla, starszych doradców oraz analityków inwestycyjnych:

 • Doświadczenie lidera na rynku europejskim w zakresie nieruchomości usługowych
 • Wiarygodne oraz najwyższej jakości dane dotyczące sytuacji rynkowej opracowane przez nasz wewnętrzny Dział Badań Rynkowych
 • Wyraźne rekomendacje w precyzyjny sposób odpowiadające potrzebom w zakresie danej nieruchomości
 • Specjalistyczna wiedza co działających na rynku podmiotów i ich kryteriów inwestycyjnych
 • Wsparcie ze strony działu International Investment Group skupiającego się w swej działalności na inwestorach międzynarodowych
 • Dostęp do pełnego wachlarza usług świadczonych przez wyspecjalizowany zespół w ramach całej Grupy BNP Paribas
 • Zwracanie szczególnej uwagi na zmiany w przepisach prawnych i tych odnoszących się do kwestii podatkowych, a także na regulacje w zakresie prania brudnych pieniędzy
Twoje Kontakty

Mateusz Skubiszewski v1

Mateusz Skubiszewski
Head of Capital Markets
Capital Markets
+48 22 653 44 00

Kontakt

Piotr Goździewicz

Piotr Goździewicz
Dyrektor, Rynki Kapitałowe, Europa Środkowo-Wschodnia
Capital Markets
+48 22 653 44 00

Kontakt

Anna Baran

Anna Baran
Head of Residential, Capital Markets, CEE
Residential
Capital Markets
+48 22 653 44 00

Kontakt

Hanna Milczarek

Hanna Milczarek
Dyrektor, Dział Rynków Kapitałowych
Investment transaction
+48226534400

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X