Reprezentacja wynajmującego

Ochrona interesów klienta oraz optymalizacja zwrotów z nieruchomości

Pośredniczymy w kontaktach pomiędzy klientem a wszelkimi podmiotami trzecimi powiązanymi z nieruchomościami klienta (najemcami, ubezpieczycielami, dostawcami, itp.), zapewniając w ten sposób ochronę zarówno jego interesów, jak i inwestycji; a dzięki wykorzystaniu przez nas ustrukturyzowanej oraz dostosowanej do specyficznych wymogów klienta procedury w zakresie raportowania, umożliwiamy mu regularny dostęp do aktualizowanych cyklicznie informacji.

TWOJE POTRZEBY

Kontrola ryzyka związanego z nieruchomościami oraz zlecenie na zewnątrz czynności w zakresie ich zarządzania

Aktywne zarządzanie nieruchomościami oznacza bieżące rozwiązywanie szeregu zagadnień:

 • Zarządzanie zobowiązaniami i powiązanym z nimi ryzykiem
 • Skuteczne zarządzanie kwestiami administracyjnymi oraz współpraca z odpowiednimi organami 
 • Budowanie pozytywnych relacji z najemcami ukierunkowanych na zaspokojenie ich wymagań i maksymalizację poziomu satysfakcji
 • Wykorzystywanie niezawodnych procedur w zakresie zarządzania oraz raportowania

NASZE USŁUGI

Ochrona interesów klienta oraz koordynacja działań podmiotów trzecich

Przewidujemy ewentualne zmiany regulacyjne i zarządzamy nieruchomościami klienta poprzez:

 • Świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami klienta zgodnie z zawartymi umowami najmu oraz umowami o dostawę mediów
 • Reprezentacja interesów klienta przed urzędami oraz wszelkimi organami administracyjnymi
 • Obsługa roszczeń klienta
 • Rozpatrywanie zapytań ze strony najemców oraz bieżąca obsługa poszczególnych najemców
 • Monitorowanie oraz zarządzanie umowami ubezpieczeniowymi
 • Reprezentacja klienta przed organami podatkowymi w kwestiach związanych z zarządzaniem nieruchomościami
 • Opracowywanie niezbędnych raportów związanych z nieruchomościami klienta

TWOJE KORZYŚCI
Skutecznie i profesjonalnie zarządzamy relacjami klienta z podmiotami trzecimi

Oferujemy naszym klientom możliwość uzyskania korzyści płynących z profesjonalnych usług reprezentacji:

 • Skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz kwestiami spornymi
 • Profesjonalne zarządzanie kompleksowymi relacjami z podmiotami trzecimi
 • Uznane na rynku doświadczenie i wiedza w zakresie kwestii prawnych oraz administracyjnych
 • Transparentne procedury raportowania oraz sprawdzone standardy etyczne
Twój Kontakt

Michał Pszkit

Michał Pszkit
Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami, Europa Środkowo-Wschodnia
Property Management
+48 22 653 44 00

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X