Reprezentacja wynajmującego

Stworzenie skutecznej strategii nieruchomościowej odpowiadającej potrzebom organizacji i założonych dla niej celów

TWOJE POTRZEBY
Zwiększenie wartości inwestycji poprzez staranne i właściwe umiejscowienie aktywów na rynku oraz zapewnienie stałego dochodu z tytułu najmu nieruchomości w wyniku repozycjonowania lub utrzymywania odpowiedniego poziomu wykorzystania powierzchni.

NASZE USŁUGI
Skupienie się na stworzeniu skutecznej strategii nieruchomościowej odpowiadającej potrzebom organizacji i założonych dla niej celów poprzez:

  • optymalizację poszczególnych aktywów w wyniku obniżenia kosztów, zwiększenia dochodów oraz identyfikację czynników mających wpływ na tworzenie wartości w oparciu o dopasowanej do potrzeb klienta strategii najmu,
  • dodanie wartości w celu opracowania strategii zarządzania danym aktywem w połączeniu ze strategią wynajmującego i jego średnio- oraz długoterminowymi planami inwestycyjnymi,
  • świadczenie usług doradztwa w zakresie odpowiedniej promocji nieruchomości w celu pozyskania jak największego zainteresowania ze strony najemców i osiągnięcia jak najwyższego dochodu.

TWOJE KORZYŚCI
Zwiększona wydajność i dochody z tytułu nieruchomości poprzez:

  • wdrożenie transparentnego, efektywnego i usystematyzowanego procesu najmu,
  • dogłębne zrozumienie metod pracy klienta oraz wdrożenie rozwiązań przynoszących szybkie efekty,
  • świadczenie bezstronnych i obiektywnych usług doradztwa przy jednoczesnym rygorystycznym przestrzeganiu zasad etyki zawodowej
Twoje Kontakty

Mikołaj Laskowski

Mikołaj Laskowski
Head of Office Agency
Powierzchnie biurowe
+48 22 653 44 00

Kontakt

Erik Drukker

Erik Drukker
Prezes Zarządu, Europa Środkowo-Wschodnia
+48 22 653 44 00

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X