Zarządzanie umowami najmu

Gwarancja wypełnienia zobowiązań określonych w umowach najmu

Dzięki naszemu uznanemu na rynku doświadczeniu w zakresie zarządzania umowami najmu oferujemy naszym klientom ochronę ich interesów przy jednoczesnym utrzymaniu pozytywnych relacji biznesowych z ich najemcami, zapewnieniu regularnych przychodów oraz utrzymaniu wszelkich kosztów na optymalnym poziomie.

TWOJE POTRZEBY

Optymalizacja przychodów oraz obniżenie wskaźnika rotacji najemców

Skuteczne zarządzanie umowami najmu wymaga osiągnięcia szeregu poszczególnych celów:

 • Skrócenie do minimum okresów, w których nieruchomość pozostaje niewynajęta
 • Efektywne ściąganie opłat z tytułu czynszu
 • Bieżąca wiedza w zakresie porównywalnych nieruchomości i rynkowych stawek czynszu
 • Zarządzanie zobowiązaniami prawnymi i umownymi związanymi z umowami najmu
 • Bieżąca wiedza w zakresie stale zmieniających się wymogów prawnych
 • Monitorowanie cyklów biznesowych w celu prognozowania opóźnień lub braku płatności

NASZE USŁUGI

Zarządzanie umowami najmu i relacjami klienta z najemcami

Wykorzystywanie kluczowych umiejętności w zakresie utrzymywania pozytywnych relacji z najemcami klienta:

 • Monitorowanie zobowiązań ustawowych, prawnych oraz umownych ciążących na najemcach klienta i gwarancja ich wypełnienia
 • Rozliczanie oraz ściąganie opłat z tytułu czynszu i innych należności
 • Weryfikacja w zakresie wykorzystywania nieruchomości klienta zgodnie z postanowieniami umów w drodze okresowych inspekcji
 • Zarządzanie zagadnieniami związanymi z ustawową waloryzacją czynszów, wnioskami o wprowadzenie poprawek do umów najmu oraz wystosowywaniem wypowiedzeń
 • Przedstawianie szczegółowych informacji o stawkach czynszu pobieranych z naszej unikalnej bazy danych zawierającej dane z rynku europejskiego

TWOJE KORZYŚCI

Profesjonalne zarządzanie przychodami z wynajmu nieruchomości

Oferujemy naszym klientom możliwość uzyskania korzyści płynących z kompleksowego zarządzania umowami najmu, co obejmuje:

 • Kontrolowanie poziomu przychodów z wynajmu poprzez ścisłe monitorowanie rachunków i faktur
 • Uwzględnianie w umowach zmian regulacyjnych, co umożliwia prognozowanie wahań w poziomie przychodów z wynajmu
 • Bieżące informacje na temat sytuacji rynkowej i najnowszych wydarzeń, co pozwala na wcześniejsze zaplanowanie działań, które należy podjąć w odniesieniu do najemców klienta
Twój Kontakt

Michał Pszkit

Michał Pszkit
Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami, Europa Środkowo-Wschodnia
Property Management
+48 22 653 44 00

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X