Koordynacja procesu wynajmu

Kompleksowe usługi w zakresie wynajmu nieruchomości

TWOJE POTRZEBY

Skuteczny wynajem nieruchomości

Zarządzanie procesem wynajmu nieruchomości w taki sposób, aby zwiększyć wskaźnik wykorzystania powierzchni, skrócić okresy, w których nieruchomość pozostaje niewynajęta, a także zwiększyć wartość nieruchomości opartą na możliwych do uzyskania stawkach czynszu. Ograniczenie do minimum wskaźnika powierzchni niewynajętej dla danej nieruchomości oznacza konieczność maksymalizacji przychodów z wynajmu możliwych do uzyskania z takiej nieruchomości, co jest możliwe dzięki spełnieniu kilku warunków:

 • Wykorzystanie wszystkich dostępnych metod na szybkie i skuteczne wprowadzenie nieruchomości na rynek
 • Utrzymanie ciągłego strumienia przychodów z wynajmu
 • Koordynacja działań pośredników najmu
 • Dogłębne zrozumienie sytuacji rynkowej na podstawie lokalizacji, stanu oraz statusu nieruchomości

NASZE USŁUGI

Skuteczne zarządzanie procesem wynajmu nieruchomości klienta

Świadczymy kompleksowe i skoordynowane usługi w zakresie wynajmu nieruchomości poprzez:

 • Opracowanie strategii wynajmu ukierunkowanej na promowanie oraz skuteczny wynajem nieruchomości klienta
 • Wybór pośredników najmu wykorzystując przedłożone przez nich zapytania ofertowe i monitorując ich wyniki
 • Przedstawienie zaleceń w zakresie prac budowlanych i aranżacyjnych koniecznych do przeprowadzenia w nieruchomości w celu zwiększenia jej wartości opartej na możliwych do uzyskania stawkach czynszu oraz wartości rynkowej
 • Organizacja oraz monitorowanie oględzin, a także przekazywanie klientowi bieżących informacji za pośrednictwem dopasowanych do konkretnych potrzeb klienta raportów
 • Analiza wniosków oraz gwarancji wypłacalności przedkładanych przez potencjalnych najemców
 • Opracowanie lub wsparcie w procesie opracowania umowy najmu począwszy od negocjacji do momentu jej podpisania

TWOJE KORZYŚCI 
Optymalizacja przychodów dzięki obniżeniu wskaźnika powierzchni niewynajętej

Oferujemy naszym klientom możliwość uzyskania korzyści płynących ze świadczonych przez nas kompleksowych usług w zakresie wynajmu ich nieruchomości:

 • Skrócenie okresów, w których nieruchomość pozostaje niewynajęta oraz optymalizacja przychodów z wynajmu
 • Koordynacja procesu wynajmu przez jednego doradcę posiadającego dogłębną znajomość nieruchomości klienta, a także lokalnego i regionalnego rynku
 • Najlepsze praktyki rynkowe wykorzystywane dla monitorowania procesu wynajmu ukierunkowane na osiągnięcie optymalnych wyników
Twój Kontakt

Michał Pszkit

Michał Pszkit
Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami, Europa Środkowo-Wschodnia
Property Management
+48 22 653 44 00

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X