Aktualności i wydarzenia

 

 

12 grudnia 2019

Magazyn spełniający wymogi dyrektywy Seveso

Arkadiusz Badowski, Dyrektor Operacyjny w firmie Ekonip Logistics, wymienił się doświadczeniami z ekspertami powierzchni magazynowych i logistycznych z BNP Paribas Real Estate Poland oraz opowiedział o zasadach funkcjonowania takiego obiektu.

O Seveso, włoskiej miejscowości położonej około 20 km na północ od Mediolanu, zrobiło się głośno po wypadku w przemysłowych zakładach chemicznych, do którego doszło w 1976 roku.  Na skutek tego wydarzenia odnotowano najwyższe w historii stężenie wydzielonego do atmosfery silnie toksycznego, organicznego związku chemicznego z grupy dioksyn. Szacuje się, że w wyniku zatrucia rannych zostało 447 osób, a w ciągu zaledwie kilku dni od katastrofy znaleziono ponad 3 tysiące martwych zwierząt. W następstwie tego tragicznego zdarzenia ustanowiono m.in. Dyrektywy Seveso – regulacje prawne, dotyczące kontroli zagrożeń poważnymi awariami, związanymi z niebezpiecznymi substancjami. Przepisy te dotyczą także obiektów w Polsce. Jednym z nich jest magazyn sklasyfikowany jako Zakład Dużego Ryzyka (ZDR) firmy Ekonip Logistics, zlokalizowany w podwarszawskich Radziejowicach. Poza wspomnianą dyrektywą, podlega on również innym regulacjom, związanym z magazynowaniem, dystrybucją oraz transportem materiałów i produktów niebezpiecznych. Arkadiusz Badowski, Dyrektor Operacyjny w firmie Ekonip Logistics, wymienił się doświadczeniami z ekspertami powierzchni magazynowych i logistycznych z BNP Paribas Real Estate Poland oraz opowiedział
o zasadach funkcjonowania takiego obiektu.     

Materiały i produkty niebezpieczne, za których magazynowanie odpowiedzialna jest firma Ekonip Logistics, przybierają przeróżną formę, wagę i wielkość - od saszetki z 20 gramami oprysku po kontenery o pojemności 1300 litrów. Każda grupa produktów musi być przechowywana
w odpowiedni sposób, dlatego powierzchnia magazynu (ok. 10 000 m kw.) podzielona jest na osiem stref składowania różnych substancji. Specjalny system zarządzania analizuje charakterystykę każdego produktu i wyznacza odpowiednią lokalizację w magazynie, unikając
w ten sposób ewentualnego konfliktu pomiędzy niebezpiecznymi klasami produktowymi. Każda strefa wyposażona jest w detektory, które stale analizują powietrze pod kątem zagrożenia pożarowego. Wszelka prewencja jest wskazana – jeśli atmosfera zostaje zanieczyszczona chociażby w najmniejszym stopniu, w ciągu godziny powietrze wewnątrz strefy wymieniane jest dziesięciokrotnie.          

Specjalizujemy się w magazynowaniu, dystrybucji oraz transporcie materiałów i produktów niebezpiecznych od 20 lat – mówi Arkadiusz Badowski, Dyrektor Operacyjny Ekonip Logistics – Firma została założona przez trzech braci i była pionierem w świadczeniu tego typu specjalistycznych usług. Zaczynaliśmy ze składowaniem chemii na potrzeby jednego, lecz niezwykle dla nas ważnego klienta. Aktualnie współpracujemy z kilkunastoma partnerami biznesowymi, a sam zakład rozbudowany i powiększany był pięciokrotnie.     

W magazynie składowane są substancje łatwopalne, toksyczne, niebezpieczne dla środowiska. Są to m.in. ciężka chemia przeznaczona dla zakładów przemysłowych, wykorzystywana do oczyszczania i dezynfekowania różnych linii produkcyjnych, produkty branży oprysków
i nawozów, utleniacze, produkty branży farmaceutycznej, kosmetycznej, a nawet hotelarskiej czy gastronomicznej, jak np. specjalistyczne proszki do prania, produkty do zmywarek czy toalet, aerozole. Dodatkowo składuje się tam łatwopalny etanol w stężeniu 60-90%, który jest wykorzystywany m.in. w  branży farmaceutycznej.

Po wspomnianej tragedii w Seveso oraz w związku z pojawieniem się Dyrektyw Seveso, Ekonip Logistics podlega regularnym kontrolom i audytom, spełniając najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Wdrożone przez nas zabezpieczenia środowiskowe dają nam ogromną przewagę nad innymi dostawcami tego rodzaju usług – tłumaczy Badowski. – Planując ścieżki ewakuacyjne staraliśmy się wziąć pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze, aby stworzyć odpowiedni schemat działań, które należy podjąć w sytuacji zagrożenia. Obiekt oraz teren wokół są tak zaplanowane
i zagospodarowane, aby w przypadku awarii żadna niepożądana substancja nie dostała się do gruntów. W tym celu zamontowano specjalne separatory oraz przekierowania na zaworach. Wewnątrz budynku odporność ogniowa wynosi powyżej 4000 MJ.  Zamontowany jest też system tryskaczowy w standardzie NFPA – w zależności od rodzaju produktu, dobrana jest ich odpowiednia ilość - występują tryskacze sufitowe lub na każdym poziomie regału, nad każdą paletą.

Ekonip Logistics kieruje swoją ofertę  zarówno do odbiorców detalicznych, jak i wielkich zakładów przemysłowych. W ich obiekcie, codziennie następuje załadunek i rozładunek ok. 250 ton niebezpiecznych produktów, składowanych na ok. 11 000 - 12 000 palet, co daje średnio ok. 6 000 ton różnego rodzaju substancji chemicznych. W magazynie następuje również komplementacja i miksowanie palet pod konkretne zamówienia. Nikt nie ma wątpliwości, że codzienne funkcjonowanie zakładu dużego ryzyka byłoby niemożliwe bez niezawodnej, profesjonalnej i zaufanej kadry.

W obiekcie pracuje obecnie ok. 40 osób, natomiast za stronę operacyjną odpowiada kolejne 30. Szkolenie każdego z pracowników trwa co najmniej 2 lata. Każdy członek zespołu jest dla nas bardzo cenny, dlatego cieszymy się, że większość naszej obecnej kadry to osoby, które są z nami od wielu lat  – dodaje Badowski.

Rozmowę przeprowadzili konsultanci z działu Wynajmu Powierzchni Magazynowych i Logistycznych w BNP Paribas Real Estate Poland – Klaudia Biedrzycka i Daniel Soboń.

Pobierz PDF

Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X