Nota Prawna

 

 

Nota prawna

Nota prawna

NOTA PRAWNA

BNP Paribas Real Estate Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000123245, NIP 527-113-75-93, kapitał zakładowy w wysokości 14.200.000,00 PLN.

BNP Paribas Real Estate Poland sp. z o.o. (dalej jako BNP Paribas Real Estate) oświadcza, że treści opublikowane na https://www.realestate.bnpparibas.pl/ mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Osoba zainteresowana usługami BNP Paribas Real Estate proszona jest o kontakt mailowy: office.warsaw@bnpparibas.com lub telefoniczny pod numerem + 48 22 653 44 00.

BNP Paribas Real Estate nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

BNP Paribas Real Estate przysługują prawa do wszystkich komponentów składających się na tę stronę internetową, w szczególności danych, projektów, grafik, fotografii i ścieżek dźwiękowych.

Zabrania się kopiowania treści niniejszej witryny internetowej w jakikolwiek sposób, w całości lub w części bez uprzedniej wyraźnej zgody BNP Paribas Real Estate.

Polityka Cookies oraz polityka dotycząca danych osobowych stanowią przedmiot osobnych procedur/informacji.

Treść strony internetowej podlega prawu obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej.

W czasie każdej Pana/Pani wizyty na naszej witrynie internetowej lub w przypadku korzystania z takich jej elementów jak formularze internetowe, BNP Paribas Real Estate przetwarza Pana/Pani dane obejmujące dane osobowe umożliwiające identyfikację, w tym dane tele adresowe i dane cyfrowe w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i optymalizacji strony internetowej, a także monitorowania korzystania z niej, tworzenia statystyk i przetwarzania żądań przesyłanych do nas za pośrednictwem strony internetowej, między innymi za pośrednictwem tzw. ciasteczek. Informacje te stanowią „dane osobowe”.
Dalsze informacje na temat sposobu przetwarzania przez BNP Paribas Real Estate Pana/Pani danych osobowych w tym kontekście, a także wyjaśnienia dotyczące Pana/Pani uprawnień (włączając w to prawo do dostępu, sprostowania oraz sprzeciwu na bezpośredni marketing, a także w określonych okolicznościach prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu w stosunku do innych form przetwarzania) oraz obowiązków BNP Paribas Real Estate związanych z tym przetwarzaniem zawiera nasza Informacja w sprawie ochrony danych osobowych dostępna pod adresem oraz Polityka prywatności dostępna pod adresem.

Znajdź Kluczowe kontakty

Szukanie zaawansowane


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X