Wsparcie realizacji projektów budowlanych, proces wstępnych przygotowań

Zapewnienie zgodności nieruchomości z odpowiednimi standardami oraz przedstawienie zaleceń w zakresie jej przyszłego funkcjonowania

Ze względu na to, iż czas przed ukończeniem projektu budowlanego jest okresem kluczowym w kontekście cyklu życia nieruchomości, należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie kwestie z tym związane. Oferujemy usługi wsparcia począwszy od przygotowania projektu do momentu oddania nieruchomości do użytku przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej funkcjonalności projektu.

TWOJE POTRZEBY

Zapewnienie najwyższej funkcjonalności nieruchomości w przyszłości

Odpowiednie przygotowanie nieruchomości przed oddaniem jej do użytku wymaga zapewnienia, iż jest ona zgodna z przepisanymi normami oraz spełni ona oczekiwania przyszłych najemców. W tym zakresie oferujemy:

 • Przedstawienie racjonalnej opinii co do funkcjonalności wybranego przez klienta osprzętu i wyposażenia
 • Oszacowanie przewidywanych kosztów eksploatacyjnych w oparciu o uznane na rynku doświadczenie w tym obszarze
 • Zapewnienie zgodności z przepisami przeprowadzanych prac, w szczególności w odniesieniu do obowiązujących regulacji
 • Monitorowanie rękojmi i gwarancji
 • Zapewnienie optymalnych warunków pracy dla przyszłych użytkowników obiektu od momentu jego oddania do użytku

NASZE USŁUGI

Usługi wsparcia oraz doradztwa w procesie realizacji projektów budowy nieruchomości

Nasi doświadczeni doradcy pozostają do dyspozycji klientów w celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności nieruchomości od momentu oddania jej do użytku:

 • Wsparcie, już na etapie przygotowywania projektu, w zakresie wyboru osprzętu i wyposażenia oraz sprzętu technicznego, wpływu nieruchomości na środowisko naturalne, a także wymogów klienta w odniesieniu do wykorzystania powierzchni
 • Gromadzenie wszelkiej urzędowej dokumentacji, opracowanie budżetów operacyjnych oraz procesowanie zapytań ofertowych w odniesieniu do usług konserwacji i utrzymania obiektu
 • Zawieranie w imieniu klienta umów z wybranymi podwykonawcami, a następnie monitorowanie ich działań podczas regularnych inspekcji oraz stosując kluczowe wskaźniki efektywności do oceny ich wyników
 • Identyfikacja defektów, wystosowywanie reklamacji w odniesieniu do odpowiednich stron oraz monitorowanie prac naprawczych,
 • Monitorowanie rękojmi oraz gwarancji: wystosowywanie roszczeń w imieniu klienta

TWOJE KORZYŚCI
Oferujemy naszym klientom możliwość uzyskania korzyści płynących z optymalnego przygotowania do oddania nieruchomości do użytku

Wsparcie w procesie realizacji projektów budowlanych oraz na etapie oddawania ich do użytku:

 • Niezależna ocena podmiotów trzecich wykonujących prace w nieruchomości, a także efektów tej pracy, wykorzystując doświadczenie zdobyte przez nas przy realizacji szeregu projektów
 • Monitorowanie napraw oraz pozyskiwanie odszkodowania od producentów
 • Trwałość sprzętu technicznego osiągnięta dzięki dokładnego określeniu warunków dla poszczególnych usług dostarczanych w odniesieniu do obiektu
 • Optymalny poziom satysfakcji użytkowników obiektów począwszy od pierwszego dnia użytkowania
Twój Kontakt

Michał Pszkit

Michał Pszkit
Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami, Europa Środkowo-Wschodnia
Property Management
+48 22 653 44 00

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X