Zarządzanie projektami

Skuteczna koordynacja prac remontowych przeprowadzanych w obiektach

W przypadku planowanych prac remontowych lub wymiany osprzętu i wyposażenia po opuszczeniu lokalu przez najemcę lub na potrzeby własne klienta, przejmujemy na siebie koordynację wszystkich prac budowlanych oraz adaptacyjnych

TWOJE POTRZEBY

Zwiększenie wartości nieruchomości opartej na możliwych do uzyskania stawkach czynszu oraz komfortu użytkowników

Podejmowanie złożonych prac w nieruchomości oznacza konieczność koordynacji szeregu poszczególnych zadań i działań firm zewnętrznych. Skorzystanie z doświadczenia i wiedzy specjalistów w tym obszarze umożliwia spełnienie wszystkich wymogów w tym zakresie, włączając w to:

 • Optymalizację kosztów i harmonogramów czasowych prac
 • Zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wpływu na środowisko
 • Koordynację działań podmiotów trzecich wykonujących prace w nieruchomości
 • Zapewnienie najwyższej jakości w odniesieniu do uzyskanego produktu końcowego

NASZE USŁUGI

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie nadzoru nad przeprowadzanymi pracami

Nasi eksperci zaangażowani są w proces realizacji projektu na wszystkich jego etapach koniecznych do zakończenia przeprowadzanych prac – począwszy od studium wykonalności aż do momentu oddania projektu do użytku:

 • Analiza wykonalności projektu i ryzyka
 • Przeprowadzenie audytu w odniesieniu do istniejących pomieszczeń
 • Opracowanie zestawienia w zakresie obecnego stanu obiektu oraz przewidywanego budżetu dla koniecznych do przeprowadzenia prac
 • Doradztwo w zakresie doboru podwykonawców dla poszczególnych etapów prac, a następnie opracowanie umów
 • Monitorowanie postępów prac poprzez organizację regularnych spotkań zgodnie z przepisami
 • Przedstawianie cyklicznych raportów co do wykonanych prac i ponoszonych kosztów
 • Odpowiedzialność za kwestie związane z rachunkowością oraz zagadnienia administracyjne 
 • Aranżacja procedury zdawczo-odbiorczej w odniesieniu do zakończonych prac

TWOJE KORZYŚCI 

Optymalizacja budżetów oraz wyznaczonych terminów

Oferujemy naszym klientom możliwość uzyskania korzyści płynących z zawierzenia wyspecjalizowanym w wielu dziedzinach ekspertom zapewniającym:

 • Optymalizację kosztów oraz wyznaczonych terminów w miarę postępu prac
 • Zgodność z obowiązującymi przepisami
 • Efektywną koordynację wszystkich zaangażowanych podmiotów dzięki desygnowaniu jednej osoby odpowiedzialnej za kontakty pomiędzy właścicielem nieruchomości, głównym wykonawcą doradcami oraz podwykonawcami
Twój Kontakt

Michał Pszkit

Michał Pszkit
Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami, Europa Środkowo-Wschodnia
Property Management
+48 22 653 44 00

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X