Rozliczanie opłat eksploatacyjnych

Optymalizacja poziomu opłat eksploatacyjnych w odniesieniu do danej nieruchomości

Opracowujemy budżet w zakresie przewidywanych opłat eksploatacyjnych oparty na charakterystyce nieruchomości i kryteriach w zakresie wykorzystania powierzchni. Nasi specjaliści ds. zarządzania nieruchomościami oferują usługi ukierunkowane na optymalizację poziomu opłat eksploatacyjnych, co z kolei pozwala klientom na zwiększenie wyników osiąganych przez ich nieruchomości.

TWOJE POTRZEBY

Przewidywanie oraz kontrola opłat eksploatacyjnych

Skuteczne zarządzanie oraz optymalizacja procesu ściągania opłat eksploatacyjnych związane są z koniecznością spełnienia kilku warunków:

 • Opracowanie kompleksowych rocznych prognoz budżetowych
 • Wybór najkorzystniejszych ofert od najlepszych dostawców w zakresie usług i mediów 
 • Skrupulatne określenie poziomu opłat eksploatacyjnych zgodnego z postanowieniami umowy najmu
 • Zapewnienie, iż koszty związane z dostawą usług i mediów są w transparentny sposób przenoszone na najemców
 • Uzgadnianie kont oraz zarządzanie przepływami finansowymi
 • Skuteczne i szybkie ściąganie należności z tytułu opłat eksploatacyjnych 

NASZE USŁUGI

Zarządzanie wszystkimi aspektami związanymi z opłatami eksploatacyjnymi

Świadczymy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta usługi wsparcia oraz doradztwa, które umożliwiają klientom optymalizację kosztów operacyjnych oraz skuteczne ściąganie należności z tytułu opłat eksploatacyjnych:

 • Tworzenie oraz monitorowanie budżetów
 • Oszacowanie konkurencyjności dostawców usług i mediów, negocjowanie cen oraz weryfikacja w zakresie wypełniania zobowiązań
 • Opracowywanie zestawień warunków oraz wybór dostawców usług i mediów przy wykorzystaniu zapytań ofertowych, włączając w to istniejące umowy
 • Porównywanie opłat eksploatacyjnych w nieruchomościach klienta ze stawkami rynkowymi i poszukiwanie możliwych oszczędności
 • Zapewnienie szybkiego regulowania płatności i ściąganie płatności zaległych z tytułu opłat eksploatacyjnych
 • Optymalizacja zwrotów z inwestycji poprzez ściąganie od najemców wszystkich płatności z tytułu przypisanych im opłat eksploatacyjnych

TWOJE KORZYŚCI

Kontrolowanie poziomu kosztów operacyjnych i optymalizacja zwrotów z inwestycji

Oferujemy naszym klientom możliwość uzyskania korzyści płynących ze starannego zarządzania wszystkimi aspektami związanymi z opłatami eksploatacyjnymi, co jest możliwe dzięki:

 • Budżetowaniu oraz skrupulatnemu monitorowaniu opłat eksploatacyjnych przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych
 • Ciągłemu poszukiwaniu możliwych do osiągnięcia oszczędności
 • Korzystniejszemu stosunkowi ceny do jakości usług nabywanych przez klienta
 • Jednej osobie desygnowanej do kontaktów z klientem w zakresie monitorowania dostaw usług i mediów
 • Uznanemu na rynku doświadczeniu w zakresie optymalizacji kosztów
Twój Kontakt

Michał Pszkit

Michał Pszkit
Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami, Europa Środkowo-Wschodnia
Property Management
+48 22 653 44 00

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X