Zarządzanie centrami handlowymi

Zwiększenie wartości i atrakcyjności centrów handlowych klientów


Skuteczne zarządzanie centrami handlowymi wymaga rozważenia pozytywnych perspektyw biznesowych, które wpływają na ich wartość. Nasze doświadczenie w zarządzaniu centrami handlowymi stanowi dla naszych klientów gwarancję realizacji założonych przez nich celów w zakresie wyników osiąganych przez ich obiekty.

TWOJE POTRZEBY

Zwiększenie wartości i atrakcyjności należących do klienta centrów handlowych

Wdrożenie odpowiedniej strategii dla danego centrum handlowego jest konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów i zwiększenia wartości obiektu:

 • Pozycjonowanie centrum handlowego w kontekście lokalnym oraz regionalnym
 • Identyfikacja zmian w zakresie założeń urbanistycznych i przepisów prawa oraz zwiększenie liczby odwiedzających
 • Opracowanie odpowiedniej strategii dla powierzchni niewynajętych
 • Wybór najemców w oparciu o wymagania i oczekiwania konsumentów oraz ich siłę nabywczą
 • Monitorowanie środowiska konkurencyjnego dla danego centrum handlowego i dostosowanie się do panujących w nim uwarunkowań
 • Stworzenie dostosowanej do danego obiektu i skutecznej strategii marketingowej ukierunkowanej na zwiększenie liczby odwiedzających

NASZE USŁUGI

Rozwój potencjału należących do klienta centrów handlowych

Optymalizacja skuteczności procesów zarządzania centrami handlowymi poprzez:

 • Zarządzanie centrami handlowymi należącymi do klienta wykorzystując sondaże i przygotowując regularne raporty
 • Analiza zmian liczby osób odwiedzających w celu identyfikacji pojawiających się trendów i umożliwienia klientom odpowiedzi na nie
 • Identyfikacja pozytywnych perspektyw biznesowych w celu zwiększenia obrotów i wartości inwestycji klienta
 • Zarządzanie powierzchniami niewynajętymi oraz przedstawianie zaleceń niezbędnych do efektywnego wykorzystania ich potencjału w bliskiej współpracy z wybranym pośrednikiem najmu
 • Określenie grup docelowych najemców oraz przyciągnięcie ich do nieruchomości przy zastosowaniu konkretnych kampanii marketingowych oraz dzięki przedstawieniu zaleceń w zakresie właściwej struktury najemców
 • Opracowanie skutecznego planu działań marketingowych oraz budżetu odzwierciedlającego ofertę asortymentową najemców i oczekiwania konsumentów
 • Tworzenie kanałów komunikacji na potrzeby najemców w oparciu o daną strategię marketingową

TWOJE KORZYŚCI
Skuteczne procesy zarządzania ukierunkowane na optymalizację wartości centrów handlowych należących do klienta

Naszym klientom oferujemy wachlarz usług, które:

 • Podnoszą atrakcyjność centrów handlowych poprzez efektywne nimi zarządzanie
 • Wykorzystują na rzecz klienta nasze kontakty z osobami odpowiedzialnymi za zakupy w największych sieciach handlowych
 • Przyczyniają się do zwiększenia liczby odwiedzających poprzez wdrożenie właściwej strategii
 • Umożliwiają nam udzielenie klientom strategicznego wsparcia w zakresie zarządzania inwestycjami oraz aktywami w oparciu o szczegółowe analizy i kompleksowe raporty
Twój Kontakt

Michał Pszkit

Michał Pszkit
Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami, Europa Środkowo-Wschodnia
Property Management
+48 22 653 44 00

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X