26 maja 2021

SPOWOLNIENIE NA RYNKACH REGIONALNYCH NADAL TRWA

Ostatnie 3 lata na regionalnych rynkach biurowych odznaczały się rekordową aktywnością najemców i przyzwyczaiły nas do dobrych wyników. W I kwartale 2021 r. na 8 rynkach wynajęto łącznie jedynie 98 300 m kw. powierzchni, z czego najwięcej w Trójmieście (głównie w Gdańsku) i w Krakowie.

Ostatnie 3 lata na regionalnych rynkach biurowych odznaczały się rekordową aktywnością najemców i przyzwyczaiły nas do dobrych wyników. W I kwartale 2021 r. na 8 rynkach wynajęto łącznie jedynie 98 300 m kw. powierzchni, z czego najwięcej w Trójmieście (głównie w Gdańsku) i w Krakowie. Rynek biurowy w regionach przez ponad rok trwania pandemii COVID-19 odczuł również systematyczny wzrost poziomu powierzchni niewynajętej, by na koniec I kwartału osiągnąć rekordowy poziom 12,9%.

 Na koniec marca 2021 r. całkowite zasoby biurowe na ośmiu największych rynkach regionalnych (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin, Lublin) wyniosły ponad 5,8 mln m kw. Jedynie 46 400 m kw. nowej powierzchni biurowej dostarczono w I kwartale tego roku, co oznacza spadek odpowiednio o 47%  i 42% w porównaniu do IV kwartału 2020 r. i analogicznego okresu 2020 r. Tak niski poziom nowej podaży to efekt oddania do użytkowania nowej powierzchni tylko w 2 miastach: Trójmieście i Krakowie. Rynek krakowski powiększył się o trzy projekty biurowe: Equal Business Park D (11 650 m kw.), Ocean Office Park A1 (7775 m kw.) i Lubicz I Business Centre (2000 m kw.). Z kolei na rynek trójmiejski dostarczono: Palio A (16 500 m kw.) i wybudowany na potrzeby własne biurowiec LPP Fashion Lab I (8500 m kw.).

 

Na rynkach regionalnych łącznie w budowie znajduje się obecnie około 695 000 m kw., z terminem dostarczenia do końca 2022 r. „Realizowane obecnie projekty w większości przypadków zostały rozpoczęte jeszcze przed pandemią. Deweloperzy są obecnie bardzo ostrożni w podejmowaniu decyzji odnośnie rozpoczynania nowych inwestycji, obserwują rynek, analizują popyt, przysłuchują się dyskusjom o powrotach do biura i wyczekują dogodnego momentu na start nowej inwestycji. Taka sytuacja może jednak doprowadzić do wystąpienia luki podażowej w kolejnych latach” – twierdzi Klaudia Okoń, Konsultant Business Intelligent Hub & Consultancy, BNP Paribas Real Estate Poland. Katowice to obecnie rynek z największą ilością metrów w budowie, odpowiadający za 25% wszystkiego, co się dziś buduje
w regionach. Do największych realizowanych inwestycji na tym obszarze należą: Global Office Park A1 i A2 (27 700 m kw. i 27 500 m kw.) oraz .KTW II (42 000 m kw.). Drugim rynkiem, odpowiadającym za 22% powierzchni w budowie, jest Kraków z największym realizowanym projektem, którym jest Brain Park I faza (30 000 m kw.). Trójmiasto z kolei odpowiada za prawie 20% realizowanych obecnie biur, a największym realizowanym projektem jest 3T Office Park (38 500 m kw.).

W I kwartale 2021 r. w regionach wynajęto 98 300 m kw. powierzchni biurowej, co oznacza 54% spadek popytu w stosunku do analogicznego okresu w 2020 r., który jeszcze funkcjonował w realiach przed-pandemicznych. Obecna sytuacja spowodowała, że renegocjacje notują najwyższy - 45% udział w strukturze popytu w regionach. Nowe umowy z kolei odpowiadają łącznie za 42% zrealizowanego popytu. Największymi transakcjami zawartymi od stycznia do marca 2021 roku były umowy zawarte w Krakowie i Trójmieście, w tym: renegocjacja umowy klienta poufnego z branży IT w budynkach Galileo, Newton i Edison w Krakowie o łącznej powierzchni 11 300 m kw. oraz odnowienie umowy Intel w Tryton Business House w Gdańsku na 9800 m kw.

 

„Rynek, z którym obecnie mamy do czynienia przechyla się na stronę najemcy,  w postaci wielu różnorodnych zachęt jakie wynajmujący oferują podczas prowadzonych negocjacji. Dotyczy to zarówno długości trwania umowy, możliwości optymalizacji powierzchni podczas okresu najmu, atrakcyjnego okresu zwolnienia z czynszu, który bezpośrednio wpływa na poziom czynszów efektywnych czy też wyższe niż dotychczas dofinansowanie do prac aranżacyjnych” – uważa Mikołaj Laskowski, Head of Office Agency, BNP Paribas Real Estate.

 

Na koniec I kwartału 2021 roku współczynnik pustostanów oszacowany dla ośmiu głównych rynków regionalnych kształtował się na poziomie 12,9%, co daje łącznie 753 000 m kw. powierzchni biurowej dostępnej do wynajęcia od zaraz (poziom wyższy zarówno od tego w poprzednim kwartale – o 0,2 p.p. jak i od odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku o 3,4 p.p.). Najwyższy współczynnik powierzchni niewynajętej odnotowano w Łodzi (16,9%), zaś najniższy w Szczecinie – 7,4%.

 

W I kwartale 2021 roku wywoławcze stawki czynszu w miastach regionalnych pozostały na stabilnym poziomie, choć rynek najemcy może spowodować wzrost spreadu pomiędzy czynszami bazowymi i efektywnymi w kolejnych kwartałach.

Pobierz PDF

Znajdź Kluczowe kontakty

Szukanie zaawansowane


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X