Doradztwo strategiczne

Wdrożenie odpowiedniej strategii w zakresie nieruchomości

TWOJE POTRZEBY
Wspieranie działalności poprzez wdrożenie odpowiedniej strategii w zakresie nieruchomości

 • Optymalizacja portfela ukierunkowana na zwiększenie zwrotów z nieruchomości i obniżenie kosztów
 • Identyfikacja optymalnych opcji lokalizacyjnych w celach konsolidacyjnych i relokacyjnych
 • Dopasowanie nieruchomości do operacyjnych wymogów organizacji
 • Wykorzystanie aktywów nieruchomościowych do poprawy wyniku finansowego organizacji
 • Pozyskanie kapitału z nieruchomości najmowanych i własnych 

NASZE USŁUGI

Opracowanie strategii w zakresie nieruchomości na rzecz klienta

Oferujemy usługi wsparcia przy opracowaniu strategii w zakresie nieruchomości ukierunkowanej na poprawę wyników osiąganych przez organizację klienta. Nasze usługi obejmują:

 • Doradztwo strategiczne na potrzeby tworzenia wartości aktywów
 • Doradztwo w zakresie zarządzania kosztami i przychodami powiązanymi z aktywami
 • Zarządzanie strategią oraz transakcjami umożliwiające klientom obniżenie kosztów ponoszonych w odniesieniu do powierzchni niewynajętych
 • Strategia lokalizacyjna – wspieramy klientów w procesie przeprowadzania analizy racjonalizacyjnej i relokacyjnej
 • Umożliwiamy klientom opracowanie strategii w zakresie nieruchomości poprzez przeprowadzenie analizy całego portfela nieruchomości oraz oszacowanie osiąganych przez tenże portfel wyników
 • Wyceny – oferujemy usługi wsparcia w zakresie procesów decyzyjnych poprzez przygotowywanie wycen finansowych
 • Pozycjonowanie oraz repozycjonowanie aktywów
 • Analiza porównawcza w zakresie danej nieruchomości w stosunku do sytuacji rynkowej

TWOJE KORZYŚCI

Obniżone koszty i zwiększony kapitał

 • Strategia w zakresie portfolio – umożliwiamy klientom dopasowanie portfela nieruchomości do określonych przez nich wymogów oraz sytuacji panującej na rynku, co jest możliwe dzięki naszym działaniom ukierunkowanym na zrozumienie organizacji klienta oraz wykorzystanie naszych umiejętności analitycznych
 • Wzrost produktywności – przedstawiamy klientom opcje relokacji dobrane pod kątem wzrostu produktywności organizacji, co jest możliwe dzięki naszemu dogłębnemu zrozumieniu stosowanych tam metod pracy
 • Obniżone koszty – nasza znajomość rynku nieruchomości umożliwia klientom obniżenie kosztów poprzez wykorzystanie dostępnych opcje relokacji, nadwyżek powierzchni oraz warunków umów najmu
 • Wzmocnienie pozycji negocjacyjnej – dzięki naszej dogłębnej znajomości rynku inwestycyjnego umożliwiamy klientom wykorzystanie ich pozycji na rynku do uzyskania zysków finansowych
Twój Kontakt

Michał Pszkit

Michał Pszkit
Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami, Europa Środkowo-Wschodnia
Property Management
+48 22 653 44 00

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X