Zgodność z wytycznymi w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz certyfikacja

Poprawa osiąganych wyników poprzez włączenie zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem w proces zarządzania nieruchomościami

Dzięki naszej pozycji prekursora w zakresie zrównoważonego rozwoju zdobyliśmy już znaczne doświadczenie na polu usprawnień w kwestiach związanych ze środowiskiem naturalnym możliwych do wprowadzenia w aktywach nieruchomościowych. Pozwala nam to na zwiększenie wartości nieruchomości opartej na możliwych do uzyskania stawkach czynszu oraz wartości rynkowej, a także ogólnej atrakcyjności nieruchomości klienta i w efekcie obniżenie wskaźnika rotacji najemców.

TWOJE POTRZEBY

Generowanie przychodów z aktywów poprzez przyjęcie przyjaznego dla środowiska podejścia

Podniesienie atrakcyjności obiektów klienta oraz wdrożenie polityki zrównoważonego rozwoju oznacza:

 • Określenie wpływu na środowisko danej nieruchomości lub portfela nieruchomości
 • Obniżenie negatywnego wpływu na środowisko oraz zwiększenie efektywności energetycznej nieruchomości
 • Pozyskanie certyfikacji dla budynków i zapewnienie ich zgodności z przepisanymi normami
 • Zwiększenie wartości aktywów

NASZE USŁUGI

Oferujemy usługi wsparcia i doradztwa w zakresie usprawnień w kwestiach związanych ze środowiskiem naturalnym możliwych do wprowadzenia w nieruchomościach klientów

Oferujemy usługi ciągłego zarządzania nieruchomościami w trakcie całego cyklu ich życia poprzez przedstawianie rekomendacji oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju:

 • Oszacowanie wpływu nieruchomości na środowisko
 • Ograniczenie zużycia wody oraz energii
 • Rekomendacje w odniesieniu do strategii ochrony środowiska, którą należy wdrożyć w celu zwiększenia wartości nieruchomości klienta
 • Analiza zagrożeń dla środowiska
 • Poczynienie kroków ukierunkowanych na pozyskanie odpowiedniej certyfikacji dla obiektów klienta

TWOJE KORZYŚCI

Zwiększenie wartości oraz atrakcyjności nieruchomości

Optymalizacja aktywów nieruchomościowych poprzez przyjęcie rzeczywiście przyjaznego dla środowiska podejścia:

 • Zwiększona wartość aktywów i obniżenie kosztów po stronie klienta
 • Przyjęcie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
 • Promowanie zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju
 • Przewidywanie zmian w przepisach odnoszących się do zrównoważonego rozwoju i zrozumienie ich skutków
Twój Kontakt

Michał Pszkit

Michał Pszkit
Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami, Europa Środkowo-Wschodnia
Property Management
+48 22 653 44 00

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X