Zarządzanie aspektami technicznymi związanymi z budynkiem

Prowadzenie oraz poprawa skuteczności zarządzania aspektami technicznymi związanymi z nieruchomością


Monitorowanie operacyjne jakości usług konserwacji i utrzymania w odniesieniu do danej nieruchomości jest kwestią niezmiernie ważną, jednakże często pozostaje ona w oderwaniu od zasadniczej działalności organizacji klienta. Nasz zespół świadczy usługi wsparcia i doradztwa w zakresie wyboru i koordynacji dostawców usług, tak aby zapewnić klientom optymalny poziom funkcjonowania ich obiektów i umożliwić im wypełnienie zobowiązań umownych wynikających z postanowień zawartych w umowach najmu.

TWOJE POTRZEBY

Optymalizacja w zakresie konserwacji i utrzymania nieruchomości

Skuteczne oraz kompleksowe zarządzanie kosztami utrzymania nieruchomości przy równoczesnym zapewnieniu komfortu użytkowników obiektu wymaga spełnienia szeregu warunków:

  • Wybór oraz koordynacja dostawców usług dla danego obiektu dla zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania 
  • Zapewnienie optymalnego poziomu komfortu dla użytkowników nieruchomości w długim horyzoncie czasowym
  • Optymalizacja oraz racjonalizacja umów o dostawę usług konserwacyjnych i serwisowych

NASZE USŁUGI

Koordynacja działań konserwacyjnych i serwisowych

Wybór oraz zarządzanie dostawcami usług w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania obiektu i świadczenia optymalnego poziomu usług na rzecz użytkowników nieruchomości:

  • Opracowywanie zestawień warunków w zakresie dostaw usług i mediów opartych na danym rodzaju nieruchomości, a także określenie wieloletniego planu działań
  • Koordynacja wezwań serwisowych w zakresie konserwacji systemów i urządzeń wykorzystywanych w obiekcie, np. regularna kontrola działania wind, systemu centralnego ogrzewania, itp.
  • Koordynacja wezwań serwisowych w zakresie działań naprawczych poprzez zapewnienie, wymianę i okresową modernizację sprzętu technicznego w oparciu o bieżące potrzeby lub jakiekolwiek wymogi ustawowe mające zastosowanie w danym przypadku

TWOJE KORZYŚCI
Oferujemy naszym klientom możliwość uzyskania korzyści płynących z wydłużonego cyklu życia ich aktywów oraz kontroli sprawowanej w zakresie ponoszonych kosztów operacyjnych

Na rzecz naszych klientów świadczymy dostosowane do ich indywidualnych potrzeb usługi w zakresie obsługi technicznej ich budynków:

  • Optymalizacja kosztów utrzymania obiektu
  • Zwiększony komfort użytkowników nieruchomości i długoterminowy najem powierzchni z ich strony
  • Wypełnianie zobowiązań umownych przez dostawców usług oraz mediów. Nasz zespół gruntownie monitoruje przestrzeganie wymogów ustawowych
  • Dostęp do regularnie aktualizowanych informacji o zmianach w prawie dzięki doniesieniom na temat sytuacji w branży dostarczanym przez naszych ekspertów
Twój Kontakt

Michał Pszkit

Michał Pszkit
Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami, Europa Środkowo-Wschodnia
Property Management
+48 22 653 44 00

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X