Koordynacja i monitorowanie funkcjonowania obiektu

Optymalizacja w zakresie koordynacji i monitorowania funkcjonowania nieruchomości

Monitorowanie jakości w zakresie stanu nieruchomości oraz dostarczanych do nich mediów wymaga skrupulatności i stałego zaangażowania. Nasz zespół oferuje usługi w zakresie koordynacji działań wszystkich zainteresowanych stron ukierunkowane na zapewnienie sprawnego funkcjonowania nieruchomości oraz satysfakcji najemców.

TWOJE POTRZEBY

Skuteczne zarządzanie aktywami w celu obniżenia kosztów operacyjnych i wskaźnika rotacji najemców

Utrzymanie opłat eksploatacyjnych na optymalnym poziomie i równoczesne spełnianie wymagań najemców jest wyzwaniem, przed którym codziennie stają wynajmujący. Aby mu sprostać, konieczne jest:

 • Zapewnienie, iż nieruchomość utrzymana jest w dobrym stanie i gwarancja bezpieczeństwa użytkowników
 • Optymalizacja kosztów ponoszonych przez wynajmującego poprzez sprawne zarządzanie umowami o dostawę mediów i umowami serwisowymi
 • Monitorowanie zmian w prawie, które mają zastosowanie do obiektów wynajmującego

NASZE USŁUGI

Zarządzanie aspektami technicznymi związanymi z nieruchomością klienta

Oferujemy naszym klientom możliwość uzyskania korzyści płynących z wdrożenia najlepszych praktyk w zakresie zarządzania aspektami technicznymi związanymi z daną nieruchomością:

 • Analiza obecnego poziomu wydatków i optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości
 • Koordynacja usług w zakresie konserwacji nieruchomości oraz działań zapobiegawczych i naprawczych z nią związanych
 • Nadzór nad oraz koordynacja działań dostawców mediów dostępnych w danej nieruchomości
 • Ustalanie rocznego budżetu konserwacyjnego oraz określanie długoterminowych planów w zakresie relokacji, napraw i prac remontowych
 • Wykorzystywanie zapytań ofertowych do negocjowania najkorzystniejszych stawek w zakresie usług oraz mediów dostarczanych przez dostawców zewnętrznych w oparciu o kryteria kontroli jakości i kosztów
 • Dokładanie wszelkich starań z naszej strony w celu zapewnienia, iż nieruchomość klienta spełnia wszystkie wymogi prawne

TWOJE KORZYŚCI

Umożliwiamy utrzymanie na stałym poziomie i podniesienie wartości nieruchomości opartej na możliwych do uzyskania stawkach czynszu

Oferujemy naszym klientom możliwość uzyskania korzyści płynących ze starannego zarządzania aspektami technicznymi poprzez zapewnienie:

 • Optymalnych kosztów prac technicznych przy równoczesnej gwarancji zachowania najwyższej jakości
 • Długiego cyklu życia nieruchomości i osobistego bezpieczeństwa użytkowników
 • Optymalnych warunków gwarantujących satysfakcję najemców, co w efekcie wpływa na obniżenie wskaźnika ich rotacji
 • Najbardziej kompleksowych i aktualnych praktyk branżowych
Twój Kontakt

Michał Pszkit

Michał Pszkit
Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami, Europa Środkowo-Wschodnia
Property Management
+48 22 653 44 00

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X