Wyceny dla celów transakcyjnych

Pewna podstawa dla decyzji podejmowanych przez klienta będąca rezultatem umiejętnie przeprowadzonej analizy


W grę wchodzi kapitał klienta, a także nieuchronna konieczność podjęcia daleko idących w swoich konsekwencjach decyzji. Kupno / sprzedaż nieruchomości to transakcje wymagające przeprowadzenia skrupulatnego badania due diligence, w efekcie którego powstanie miarodajny raport co do stanu nieruchomości, sytuacji na rynku oraz potencjału dla dalszego rozwoju. W tym zakresie nasi klienci mogą bez obaw polegać na rzeczoznawcach majątkowych z naszego zespołu.

TWOJE POTRZEBY

Wszystkie czynniki wpływające na wartość nieruchomości zawarte w jednym dokumencie

Wartość rynkowa, wartość bieżąca, wartość rezydualna – przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości podstawą do podjęcia decyzji jest szczegółowa wycena oraz raport co do istniejącego ryzyka oraz możliwego potencjału. Obejmuje to w szczególności:

 • Przedstawienie wyczerpujących informacji o nieruchomości oraz rynku
 • Identyfikacja możliwego potencjału oraz ryzyka
 • Przestrzeganie wyznaczonych terminów
 • Ustalenia pozwalające organom decyzyjnym na podjęcie decyzji, które nie będą mogły zostać podważone w czasie przeprowadzanych w przyszłości audytów.

NASZE USŁUGI

Badanie due diligence – nasze doświadczenie stanowi gwarancję bezpieczeństwa naszych klientów

Aby móc dać naszym klientom niepodważalną podstawę do podejmowania decyzji w zakresie planowanych inwestycji, przeprowadzane przez nas badania due diligence w odniesieniu do zarówno strony kupującej, jak i strony sprzedającej, obejmują następujące usługi:

 • Wyceny wszystkich rodzajów nieruchomości, takich jak powierzchnie biurowe, handlowe, mieszkaniowe, hotelowe, magazynowe, a także tych wykorzystywanych w branży usług rekreacyjnych i zdrowotnych, itp.
 • Przygotowywanie wycen dużych portfeli oraz subportfeli nieruchomości przez doświadczony zespół wyspecjalizowanych ekspertów
 • Przeprowadzanie analizy SWOT
 • Rekomendacje w zakresie strategicznej optymalizacji wartości
 • Wycena bieżącej wartości rynkowej i przewidywanej wartości na koniec danego okresu

TWOJE KORZYŚCI

Dogłębna znajomość rynku oraz wyceny dostosowane do potrzeb klienta

Nasi klienci mają możliwość czerpania korzyści z długoletniego doświadczenia naszych rzeczoznawców majątkowych oraz przeprowadzanych przez nasz szczegółowych badań due diligence. Obejmuje to w szczególności:

 • Analiza spełniająca indywidualne wymogi klienta w zakresie jej charakteru oraz zakresu
 • Przedstawienie obszernych danych w odniesieniu do porównywalnych transakcji
 • Przeprowadzenie całości procesu w szybkim czasie, co wynika z zaangażowania profesjonalnego zespołu oraz silnej penetracji rynku 
 • Transparentna analiza przedstawiająca wartość możliwie najbardziej zbliżoną do wartości rynkowej
 • Identyfikacja możliwego potencjału oraz ryzyka
 • Usystematyzowane wyniki
 • Uznanie naszych wycen przez banki oraz komisje kredytowe
Twój Kontakt

Izabela Mucha

Izabela Mucha
Dyrektor Działu Wycen, CEE
Wyceny
+48 601 378 271

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X