Wyceny dla celów księgowych

Wyceny przygotowywane zgodnie z krajowymi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości (IFRS/IAS/MSR)

Umożliwiamy klientom profesjonalne przedstawienie wykazywanej przez nich wartości godziwej w odniesieniu do inwestycji finansowych, nieruchomości oraz aktywów rzeczowych zgodnie z krajowymi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości przy zastosowaniu uznanych metod wyceny – a to dzięki wsparciu ze strony naszych doświadczonych rzeczoznawców majątkowych.

POTRZEBY KLIENTA
Miarodajna wartość rynkowa wykazywana na dzień przeprowadzania wyceny

Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi w zakresie rachunkowości niezmiernie ważnym jest, aby inwestorzy oraz właściciele nieruchomości mieli możliwość regularnego dostępu do miarodajnych i czytelnych wycen na potrzeby wykazywania wartości godziwej. Powodem jest to, iż na rynkach kapitałowych na całym świecie z zasady wymaga się, aby wyceny dokonywane były przez zewnętrznych rzeczoznawców majątkowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, takimi jak IFRS/IAS lub US GAAP.

Obejmuje to w szczególności:

 • Przygotowanie wyceny w wyznaczonym terminie
 • Zgodność z wymogami normatywnymi oraz prawnymi
 • Przedstawianie usystematyzowanych i zharmonizowanych wartości w ramach poszczególnych klas aktywów

NASZE USŁUGI
Wyceny dostosowane do potrzeb klienta: czytelne oraz odzwierciedlające bieżącą sytuację rynkową

Aby spełnić wymogi klientów w zakresie przygotowywania wycen na potrzeby bilansu, oferujemy:

 • Transparentne wyceny o potwierdzonej jakości, włączając w to wyceny sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, takimi jak IFRS/IAS lub US GAAP.
 • Wyceny wszystkich rodzajów nieruchomości, takich jak powierzchnie biurowe, handlowe, mieszkaniowe, hotelowe, magazynowe, a także tych wykorzystywanych w branży usług rekreacyjnych i zdrowotnych, itp.
 • Przygotowywanie wycen dużych portfeli oraz subportfeli nieruchomości przez doświadczony zespół wyspecjalizowanych ekspertów
 • Wyceny przygotowywane przy zastosowaniu uznanych na forum międzynarodowym metod wyceny
 • Użycie sprawdzonych programów do przygotowywania wycen
 • Identyfikacja ryzyka rynkowego i tego związanego z poszczególnymi nieruchomościami
 • Strategie w zakresie optymalizacji portfela i poszczególnych aktywów
 • Wsparcie ze strony stowarzyszeń zawodowych, takich jak PFSRM RICS oraz HypZert

KORZYŚCI DLA KLIENTA
Pozyskanie obiektywnej wyceny o uznanej na rynku jakości

Nasze wyceny zdobyły już szerokie uznanie na rynku i dlatego też stanowią niezachwianą podstawę do przygotowywania wycen na potrzeby bilansowe:

 • Uznanie naszych wycen przez krajowych oraz międzynarodowych inwestorów oraz przez podmioty z rynków finansowych
 • Transparentne wyceny dążące do przedstawienia wartości możliwie najbardziej zbliżonej do wartości rynkowej
 • Usystematyzowane wartości w ramach poszczególnych klas aktywów
 • Potencjał dla pozyskania oszczędności wypływający z korzyści skali
Twój Kontakt

Izabela Mucha

Izabela Mucha
Dyrektor Działu Wycen, CEE
Wyceny
+48 601 378 271

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X