Wyceny dla celów prawnych i podatkowych

Dedykowane wyceny w zakresie wartości rynkowej oraz wartości bieżącej

Klienci zainteresowani są pozyskaniem niepodważalnej wyceny dla swoich nieruchomości. Przygotowywane przez nas wyceny w zakresie wartości bieżącej opracowywane są w zgodzie z krajowymi oraz międzynarodowymi standardami (IFRS/IAS) – co stanowi optymalną podstawę do negocjacji z organami władzy!

TWOJE POTRZEBY

Miarodajna wartość rynkowa wykazywana na dzień przeprowadzania wyceny – zawsze w wyznaczonym terminie!

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów na tle prawnym lub podatkowym, miarodajna wycena zawierająca wartości wykazywane na dzień jej przeprowadzenia ma decydujące znaczenie. Właściciele nieruchomości mogą zawierzyć naszym:

 • Dogłębnych i kompleksowych wycenach przygotowywanych w wyznaczonym terminie
 • Pełnej zgodności z wymogami normatywnymi oraz prawnymi
 • Niepodważalnym oraz czytelnym wycenom nieruchomości

NASZE USŁUGI
Czytelne wyceny nieruchomości przygotowane zgodnie z wymogami rynkowymi

Naszym klientom gwarantujemy przygotowanie profesjonalnej wyceny gruntów oraz nieruchomości. Obejmuje to w szczególności:

 • Transparentne wyceny o potwierdzonej jakości
 • Wyceny wszystkich rodzajów nieruchomości, takich jak powierzchnie biurowe, handlowe, mieszkaniowe, hotelowe, magazynowe, a także tych wykorzystywanych w branży usług rekreacyjnych i zdrowotnych, itp.
 • Przygotowywanie wycen dużych portfeli oraz subportfeli nieruchomości przez doświadczony zespół wyspecjalizowanych ekspertów
 • Wyceny przygotowywane przy zastosowaniu uznanych na forum międzynarodowym metod wyceny
 • Wsparcie ze strony stowarzyszeń zawodowych, takich jak RICS oraz HypZert

TWOJE KORZYŚCI
Obiektywne wyceny o uznanej na rynku jakości

Nasze wyceny zdobyły już szerokie uznanie na rynku i dlatego też stanowią niezachwiane oparcie w kwestiach prawnych oraz podatkowych:

 • Uznanie naszych wycen sądy oraz organy podatkowe
 • Transparentne wyceny przygotowane zgodnie z wymogami rynkowymi
 • Obiektywne ustalenia
Twój Kontakt

Izabela Mucha

Izabela Mucha
Dyrektor Działu Wycen, CEE
Wyceny
+48 601 378 271

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X