Wyceny przy zabezpieczeniach kredytów / hipotek

Podejmowanie decyzji związanych z kredytowaniem w oparciu o pewną podstawę

Wymogi kapitałowe określone w ramach pakietu regulacji Bazylea III oraz dyrektywy Wypłacalność II podlegają nieustannym zaostrzeniom – obiektywne wyceny są obecnie kluczem w odniesieniu do przyznawania oraz zarządzania kredytami. W celu zaspokojenia potrzeb klientów w tym zakresie oferujemy im możliwość skorzystania z usług naszych zewnętrznych rzeczoznawców z linii biznesowej Wyceny.

TWOJE POTRZEBY

Transparentne wyceny przygotowane zgodnie z wymogami rynkowymi

Wartość bieżąca, wartość rynkowa oraz wartość bankowo-hipoteczna wykazane czarno na białym – jeżeli chodzi o finansowanie planowanych projektów, są to czynniki ważne zarówno dla dłużników, jak i instytucji finansowych. Nasi certyfikowani oraz zrzeszeni w RICS czy HypZert rzeczoznawcy majątkowi przygotowują wyceny stosując metody uwzględniające krajowe oraz międzynarodowe wymagania. Obejmuje to w szczególności:

 • Ustalenia pozwalające organom decyzyjnym na podjęcie decyzji, które nie będą mogły zostać podważone w czasie przeprowadzanych w przyszłości audytów
 • Przedstawianie oraz sprawdzanie kluczowych wskaźników wiarygodności kredytowej na potrzeby oceny i zarządzania ryzykiem
 • Raporty finansowe zgodne z poszczególnymi definicjami w zakresie wartości

NASZE USŁUGI

Podstawa finansowania dla klientów: miarodajne wartości bieżące oraz rynkowe

Aby móc określić wartość nieruchomości klientów, podchodzimy do kwestii wyceny w sposób kompleksowy i oferujemy następujące usługi:

 • Transparentne wyceny o potwierdzonej jakości
 • Wyceny wszystkich rodzajów nieruchomości, takich jak powierzchnie biurowe, handlowe, mieszkaniowe, hotelowe, magazynowe, a także tych wykorzystywanych w branży usług rekreacyjnych i zdrowotnych, itp.
 • Usystematyzowane podejście do wycen dużych portfeli przez doświadczony zespół wyspecjalizowanych ekspertów
 • Stosowanie wszystkich znaczących definicji wartości (wartość bankowo-hipoteczna, wartość bieżąca zgodnie z IVS oraz RICS)
 • Użycie sprawdzonych programów do przygotowywania wycen
 • Identyfikacja ryzyka rynkowego i tego związanego z poszczególnymi nieruchomościami
 • Wsparcie ze strony stowarzyszeń zawodowych, takich jak PFSRM, RICS oraz HypZert

TWOJE KORZYŚCI
Wyceny o potwierdzonej jakości

Dajemy naszym klientom możliwość osiągnięcia zamierzonych celów dzięki skorzystaniu z naszej oferty przygotowania uznanych na forum międzynarodowym wycen nieruchomości opracowanych przez zewnętrznych specjalistów. Nasi rzeczoznawcy majątkowi związani są surowym kodeksem etyki zawodowej RICS, czyli międzynarodowego stowarzyszenia zawodowego rzeczoznawców. Właściciele nieruchomości mają możliwość czerpania korzyści wynikających z:

 • Uznania naszych wycen przez wszystkie najważniejsze krajowe oraz międzynarodowe instytucje kredytowe oraz finansowe
 • Transparentnych wycen dążących do przedstawienia wartości możliwie najbardziej zbliżonej do wartości rynkowej
 • Usystematyzowanych wyników w ramach poszczególnych klas aktywów
Twój Kontakt

Izabela Mucha

Izabela Mucha
Dyrektor Działu Wycen, CEE
Wyceny
+48 601 378 271

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X