Wyceny na potrzeby monitorowania wyników

Miarodajne informacje w zakresie wyników osiąganych przez nieruchomości klienta

Dajemy naszym klientom gwarancję, iż przekazywane przez nich na ręce inwestorów oraz instytucji finansowych wyceny są przygotowane w profesjonalny sposób. Aby było to możliwe, oferujemy im raporty przygotowane przez naszych rzeczoznawców majątkowych uwzględniające wszystkie wymagane standardy.

TWOJE POTRZEBY
Miarodajna wartość rynkowa wykazywana na dzień przeprowadzania wyceny

Inwestorzy oraz partnerzy finansowi oczekują kompleksowych raportów w zakresie wyników osiąganych przez ich inwestycje. Wymagają oni w szczególności:

 • Raportów przygotowanych w wyznaczonych terminach
 • Szczegółowych informacji na temat sytuacji rynkowej oraz stanu nieruchomości
 • Transparentnej oraz kompleksowej wyceny

NASZE USŁUGI
Wyceny dostosowane do potrzeb klienta przygotowane zgodnie z wymogami rynkowymi

Odpowiedzi na pytania dotyczące wartości rynkowej, wartości bieżącej oraz wartości bankowo-hipotecznej muszą być przedstawione zgodnie z wymogami rynkowymi. Warunek ten może zostać spełniony poprzez zawierzenie w kwestii liczb naszym ekspertom z linii biznesowej Wyceny. Naszym klientom oferujemy:

 • Transparentne wyceny o potwierdzonej jakości
 • Wyceny wszystkich rodzajów nieruchomości, takich jak powierzchnie biurowe, handlowe, mieszkaniowe, hotelowe, magazynowe, a także tych wykorzystywanych w branży usług rekreacyjnych i zdrowotnych, itp.
 • Przygotowywanie wycen dużych portfeli oraz subportfeli nieruchomości przez doświadczony zespół wyspecjalizowanych ekspertów
 • Wyceny przygotowywane przy zastosowaniu uznanych na forum międzynarodowym metod wyceny
 • Użycie sprawdzonych programów do przygotowywania wycen
 • Identyfikacja ryzyka rynkowego i tego związanego z poszczególnymi nieruchomościami
 • Strategie w zakresie optymalizacji portfela i poszczególnych aktywów
 • Wsparcie ze strony stowarzyszeń zawodowych, takich jak PFSRM, RICS oraz HypZert

TWOJE KORZYŚCI

Wyceny o potwierdzonej jakości

Dajemy naszym klientom możliwość osiągnięcia zamierzonych celów dzięki skorzystaniu z naszej oferty przygotowania uznanych na forum międzynarodowym wycen nieruchomości opracowanych przez zewnętrznych specjalistów. Nasi rzeczoznawcy majątkowi związani są surowym kodeksem etyki zawodowej RICS, czyli międzynarodowego stowarzyszenia zawodowego rzeczoznawców. Właściciele nieruchomości mają możliwość czerpania korzyści wynikających z:

 • Uznania naszych wycen przez krajowych oraz międzynarodowych inwestorów 
 • Transparentnych wycen dążących do przedstawienia wartości możliwie najbardziej zbliżonej do wartości rynkowej
 • Usystematyzowanych wyników
 • Potencjału dla pozyskania oszczędności wypływający z korzyści skali
Twój Kontakt

Izabela Mucha

Izabela Mucha
Dyrektor Działu Wycen, CEE
Wyceny
+48 601 378 271

Kontakt


Międzynarodowa Sieć
Posiadamy dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków,
przewidujemy Twoje potrzeby, dostarczamy indywidualnie dobrane rozwiązaniaOur international network
na każdym etapie cyklu inwestycyjnego Twojej nieruchomości… 
Stojące przed Tobą wyzwania czynimy priorytetami BNP Paribas Real Estate.
 
Międzynarodowa sieć
Szukaj
X